WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Gezocht steigerbouwers 1 en aankomend steigerbouwers.
Voor een langdurig project in de kop van Noord Holland (Den Helder) zijn wij op zoek naar steigerbouwers in het bezit van VCA en steigerbouwcertificaat.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


E-I Technician/ Process Operator

Location: Netherlands

Elektro/Instrumentatie technici die “on the job”, zowel theoretisch als praktisch, opgeleid willen worden tot zelfstandig werkend Proces Operator/E-I technicus.
 

Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Ingenieur Génie Civil

Location: Gabon

Onstream recherche actuellement pour un de ses clients basé à Port Gentil un/e Ingénieur Génie Civil. Les responsabilités qui lui seront confiés sont la gestion d'un portefeuille clients et la réalisation d'études ( lecture et établissement de plans sur Autocad) 

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


Finance Manager

Location: Gabon

Our Finance Manager based in Gabon will ensure a high level of performance of the Finance Shared-Service Centre assigned to the Onstream Group operations in Africa with the objective of maintaining and improving the financial health of the Company.
His/Her main responsibilities will be : 
 • Setting-up the Finance Shared-Service Centre in Africa;
 • Formulating, establishing and enforcing its strategies and objectives;
 • Drafting and reviewing the policies and procedures;
 • Planning, implementing, evaluating daily operations of the Finance Shared-Service Centre;
 • Being a point of reference for all issues coming from the members of Centre;
 • Monitoring and analysing the accounting data and producing financial reports for the subsidiaries 
 • Presenting financial (performance) information, as producing reports and cash flow projections to Management;
 • Advising the Management on budgets, cost benefit analysis, forecasting needs and securing funding;
 • Checking incoming invoices against the budget and purchase orders;
 • Being the point of reference for the major Clients and Suppliers regarding their financial matters;
 • Analysing and interpreting financial data and recommend changes to improve systems and financial performance;
 • Being responsible for all financial activities of the Company, such as preparing the Profit and Loss report, the Balance Sheet reports for the stakeholders;
 • Being responsible for monitoring and negotiations of banking activities of the Company;
Ensuring adequate cash flow to meet the Company’s needs.

Procurement Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
Principal Accountable:
 • Designing and implementing the overall procurement goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders.
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated.

Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

Junior Business Development Manager

Location: Netherlands

 • Supporting the Senior BDM with respect to global business development and revenue growth within the industrial service customer space – Oil & Gas, Power, Mining, Transportation, Maritime, Manufacturing, FMCG;
 • Identifying and growing a network of industry clients and relationships with the target customer base;
 • Leading innovative marketing/branding/pitching activities at trade shows, industry platforms and conferences. Specific focus on building Onstream Group’s social medial visibility and reach;
 • Identifying new products, partnerships and services that compliments the Group’s business;
 • Coordinating commercial/ business reporting (weekly & monthly) between regional offices, HQ and senior management;
 • Supporting the management of key commercial tenders with the Tenders Manager.

Field Medic Offshore (Expat)

Location: Nigeria

Medicare
1) Routine care consisting in:
 • Carrying out routine nursing care and procedures;
 • Carrying out consultations, drugs’ delivery and minor procedures within his competence under supervision and support of “Head Emergency & Field support” and CMO; 
 • Handling medical equipment and pharmacy in the sick bay (equipment maintenance follow-up, stock management for drugs), paying special attention to emergency preparedness
 1.     Emergency care consisting in:
 • Carrying out 24/7 immediate initial assessment and stabilization upon arrival of any patient with critical condition;
 • Immediate reporting to “Head Emergency & Field support”/CMO and initiation of the Medevac/Medrescue process in accordance with the CLIENT Medical Evacuation Plan (PLN-HSE/GEN-M09-54);
Hygiene
 • Conducting with HSE Advisor the weekly hygiene visit in accordance with Company rule;
 • Conducting Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) procedure with the Camp Boss; o Ensuring that food samples are systematically collected; o Carrying out regular and random inspections of catering and food chain; o Checking water quality through regular samplings;
 • Providing hygiene education for all Catering personnel and checking personal hygiene;
 • Ensuring that all catering personnel have valid medical certificate; - Supervising pest control in catering and accommodation areas,
 Prevention:
 • Induction of all new personnel on board upon their arrival: 
 • Opening of a personal medical folder (medical history, chronic condition and regular treatment…)  o Checking validity of the AMC and recording the Fitness Certificate;
 • Raising awareness on hygiene, pest control and prevention of infectious diseases including malaria.
General
 • Providing the OIM and the CMO with the monthly activity report and yearly statistics according established templates;
 • Keeping up-to-date medical activity records;
 • Alerting immediately the OIM, the “Head Emergency & Field support”/CMO of any epidemiologic event (contagious diseases, food poisoning…)
 • Attending HSE meetings

Medewerker Publiekwerkzaamheden

Location: Netherlands

Voor onze klant de Gemeente Schiedam zijn wij op zoek naar een Medewerker Publiekwerkzaamheden.
In verband met benodigde extra capaciteit betreft het een tijdelijke functie voor drie maanden met optie tot verlenging voor 34 uur per week (4 x 8,5 uur per dag).

De functie
We zoeken een (balie) medewerker die voornamelijk wordt ingezet voor de aanvraag en uitgifte van de producten Reisdocumenten en rijbewijzen. Ook de afgifte van uittreksels BRP en Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijk en overlijden), verklaringen omtrent het gedrag, attestatie de vita (bewijs van in leven zijn), garantverklaringen behoren tot de taken.

Ervaring met bovengenoemde taken is vereist. Je vervult op toerbeurt ook de functie van gastvrouw/heer in het KCC en verstrekt informatie en documenten.
Betrokkene moet flexibel inzetbaar zijn (maandag t/m vrijdag en op de koopavond donderdag) en je wordt ingeroosterd wanneer inzet vereist is.
Schiedam werkt met vastgestelde servicenormen. Je helpt klanten binnen de afgesproken normen en afhandeltijden.

Competenties
 • Dienstverlenend;
 • Klantgericht;
 • Representatief;
 • Goed in woord en geschrift (Nederlands);
 • Goed kunnen samenwerken in een team.

Medewerker Publiekwerkzaamheden KCC (burgerzaken/burgerlijke stand)

Location: Netherlands

Voor onze klant de Gemeente Schiedam zijn wij op zoek naar een Medewerker Publiekwerkzaamheden.
Het betreft een tijdelijke functie voor negen maanden met optie tot verlenging voor 36 uur per week.

De functie
We zoeken een medewerker die voornamelijk wordt ingezet bij het productcluster burgerlijke stand, nationaliteit en identiteit.

De volgende werkzaamheden worden binnen dit cluster uitgevoerd:
 • Aanvraag en afgifte reis- en identiteitsdocumenten en rijbewijzen;
 • Burgerlijke stand (geboorte- en erkenningen);
 • Afhandelen zaken (aanvragen uittreksels BS, informatieverzoeken, meldingen huwelijk, digitale overlijdens) in zaaksysteem KCS;
 • Informatieverstrekken over verkrijgen Nederlandse nationaliteit.
Betrokkene moet flexibel inzetbaar zijn (maandag t/m vrijdag en evt. op de koopavond donderdag) en je wordt ingeroosterd wanneer inzet vereist is.
Schiedam werkt met vastgestelde servicenormen. Je helpt klanten binnen de afgesproken normen en afhandeltijden.

Competenties
 • Dienstverlenend;
 • Klantgericht;
 • Representatief;
 • Goed in woord en geschrift (Nederlands);
 • Goed kunnen samenwerken in een team.

Medewerker Publiekwerzaamheden - C

Location: Netherlands

Voor onze klant de Gemeente Schiedam zijn wij op zoek naar een Medewerker Publiekwerkzaamheden - C.
Het betreft een tijdelijke functie voor vier maanden met optie tot verlenging voor 34 uur per week (4 x 8,5 uur).

De functie
Wij zoeken een medewerker burgerzaken die (ruime) ervaring heeft met:
 • Verhuizingen, zowel binnen- als intergemeentelijk- intake eerste vestiging vanuit het buitenland;
 • Het starten en uitvoeren van de adresonderzoeksprocedure;
 • Aanvraag huisvestingsvergunning;
 • Afgifte parkeervergunningen;
 • Het uitvoeren van mutaties in de basisregistratie (naamgebruik, geheimhouding ed.).
Competenties
 • Dienstverlenend;
 • Enthousiast;
 • Accuraat;
 • Goed in woord en geschrift.

Intervention Team Leader (Expats)

Location: Nigeria

The job holder will be responsible for preparation of HSE readiness and he will be in charge to lead Intervention team on board during hook up and start up phase. He will also in charge to assist Commissioning team in their activities related to FPSO safety systems.
That covers amongst other:
 • Participate to the development of Site Emergency Response Plan/procedures. 
 • Insure identification, procurement and maintenance of HSE materials and equipments (prevention and intervention).
 • Assist operation /maintenance team in their activities (e.g. confined space entry, working at height).
 • Participate in planning of HSE performance improvement and associated monitoring.
 • Provide HSES advice and support as required.
 • Participate and provide necessary support for the development of operating procedures of the safety equipment on board the FPSO facilities prior to towing and installation phase.
 • Assist and participate in the development and implementation of emergency response plans, exercises and training programs for FPSO Package personnel and contractors.
 • Ensure identification and procurement of HSE materials and equipment. 
 As Intervention team leader FPSO: 
 • Act as fire emergency expert, HSE expertise to Offshore Installation Manager.
 • Advice and lead role in the management of incidents and correctives actions and in the emergency preparedness. 
 • Ensure that the Company’s HSE regulations are implemented (especially procedures related to work permits).
 • Ensure that approved operating procedures and standard industry practice are applied during performance of maintenance operations placed under his responsibility. - Organize weekly trainings for the intervention team on specific scenarios.
 • Provide necessary awareness regarding all safety equipment for offshore personnel Conduct regular emergency exercises and debriefing to define the corrective actions.
 • Intervene as the intervention team leader in case of emergency incident.
 • Deploy resources to contain and control the incident.
To assist preparation and execution of safety systems commissioning: 
 • Witness as appropriate the pre-commissioning activities performed by the Contractor and validation of ‘Ready for Commissioning’ dossiers for systems under his responsibility.
 • Control and manage the organisation and optimisation of offshore preparatory commissioning work for related discipline. Supervise commissioning activities performed by the Contractor to ensure that systems reach the ‘Ready for Start-Up’ status as per planning.
 • Approve and sign-off of punch list items.  

Medewerker Secretariaat

Location: Netherlands

Voor onze klant Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn wij op zoek naar een Medewerker Secretariaat.
Het betreft een tijdelijke functie voor 6 maanden met optie tot verlenging (1 x 6 maanden) voor 24 uur per week. De startdatum is 6 januari 2020.

De functie
De nieuwe medewerker secretariaat heeft onder andere de volgende taken:

 • Je verricht ondersteunende secretariële, administratieve en organisatorische werkzaamheden voor de teams;
 • Je verstuurt brieven die door andere collega’s digitaal worden aangeleverd;
 • Je controleert en verzorgt grote postzendingen conform verzendinstructies;
 • Je verwerkt de verstuurde brieven in het archief, zowel analoog als digitaal
 • Je neemt de telefooncentrale over als dit nodig is.

De kandidaat

 • Minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Medewerker Secretariaat;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met MS-Office (Outlook, Word en Excel);
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van management ondersteuning;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van telefonie.
Competenties
 • Zorgvuldig;
 • Accuraat;
 • Professioneel;
 • Integer;
 • Flexibel.
   

Lead Electrical Maintenance Engineer

Location: Nigeria

 • Manage the AKPO and EGINA Electrical maintenance engineers;
 • Assist head of electrical support for the updating of the maintenance plans, may involve procedures drafting, drawings issuance, studies performance, spare parts identification reviews, tools reviews, documentation filing, binding or data capture in computerized systems;
 • Act in the capacity of head of electrical support during his absences
 • Propose condition based monitoring tools in view of enhancing equipment optimisation
 • Supports the FPSO operational teams as requested in areas of own speciality, including drafting working procedures, maintenance programmes, and providing associated logistic support.
 • Performs technical studies in the field of competence as instructed in view of improving performance or upgrading the facilities;
 • Follows up the technical problems raised, follows up the technical and contractual files, as instructed, follows up the warranty claims and the implementation of the corrective actions;
 • Follow up the day to day activities of the offshore teams; remains available to provide them the assistance and support as needed. And be part of the TIER2 organization
 • Pays regular visits to the offshore site and participates to the jobs as required; may be involved in operational work including major shutdowns:
 • Reviews the requests for materials, defines the technical specifications for the purchase, visit the LADOL warehouse when necessary:
 • Performs periodic and ad-hoc reports as required such as MEMO or REX
 • Co-ordinate these actions with concerned staff, from both offshore and onshore sites.
 • Assist head of section for the updating of the maintenance plans including dedicated procedures, spare parts coverage, tools selection and other technical aspects, in accordance with maintenance policy
 • Perfoms studies or technical- administrative tasks as required for routine operations or in view of maintenance or equipment optimisation.

Senior Projectleider – Communicatie en digitale dienstverlening

Location: Netherlands

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider – Communicatie en digitale dienstverlening.
Het betreft een tijdelijke functie  voor 6 maanden, met optie tot verlenging tot een totale duur van maximaal 48 maanden,  voor gemiddeld 36 tot 40 uur per week.

Omschrijving van de opdracht
Een aantal ICT-projecten bij de provincie Zuid-Holland moet gecontinueerd worden. Het zwaartepunt van de projecten ligt in de richting van communicatie (doorontwikkelen van verschillende interne websites, in het kader van wet GDI de sites toegankelijk maken en het opstarten van het project voor een nieuwe externe website) en het neerzetten van nieuwe digitale dienstverlening door onder andere e-formulieren een prominente positie binnen de Provincie te geven.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Projectbewaking en -sturing op tijd, geld, kwaliteit en scope;
 • Aansturing van het projectteam;
 • Organiseren van project- en stuurgroep overleg;
 • Opstellen van project- en stuurgroep verslagen;
 • Opstellen van maandelijkse projectrapportages;
 • Actualiseren van de projectstatus in de projectportfolio;
 • Communicatie met stakeholders;
 • Leveranciersmanagement;
 • Impactbepaling van knelpunten en opstellen van afwijkingsrapporten;
 • Managen van faseovergangen en opstellen van daarbij behorende faseplannen.

Functie-eisen
 • In het bezit van een diploma op HBO-niveau;
 • Aantoonbare recente werkervaring in het leiden van van projecten voor het implementeren van nieuwe (interne) websites;
 • Aantoonbare recente werkervaring met het invoeren van e-formulieren organisatie breed; De afgelopen vijf (5) jaar tenminste één (1) implementatietraject op het gebied van e-formulieren/digitale dienstverlening begeleid;
 • Afgelopen 15 jaar minimaal 10 jaar projectleiding ervaring;
 • Afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar overheidservaring; 
 • In het bezit van het Prince2 Practitioner certificaat; 
 • In het bezit van het Professional Scrum Manager certificaat.
Competenties
 • Resultaatgericht handelen;
 • Pragmatisch;
 • Flexibiliteit;
 • Communicatieve- en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 
 • Samenwerking;
 • Teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding;
 • Gedreven instelling;