WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Gezocht steigerbouwers 1 en aankomend steigerbouwers.
Voor een langdurig project in de kop van Noord Holland (Den Helder) zijn wij op zoek naar steigerbouwers in het bezit van VCA en steigerbouwcertificaat.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


E-I Technician/ Process Operator

Location: Netherlands

Elektro/Instrumentatie technici die “on the job”, zowel theoretisch als praktisch, opgeleid willen worden tot zelfstandig werkend Proces Operator/E-I technicus.
 

Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


Principal Planning Engineer

Location: Nigeria

The mains responsibilities are Project Planning and Schedule Control
o    Provision of project management support in the development of Projects Portfolio activities, resources planning leading to the creation of the Overall Project Portfolio baseline schedule and its subsequent maintenance to achieve schedule performance.
o    Maintain the overall Project Portfolio Schedule at levels 1 to 5 required to develop and execute each approved project in their hierarchy relationship to meet projects’ requirements.
o    Develop and update the planning and progress measurement and monitoring procedures to ensure sustainable and continuous improvements in line with Quality Management System requirements.
o    Carry out schedule control activities to monitor physical progress against key deliverables and track trends on schedule over-run and under-run to identify timely corrective actions for the achievement of schedule performance targets.
o    Provide monthly progress updates; forecast completions, together with the critical path and trend analysis as input to management reporting to reflect how Company’s project objectives are being achieved.
o    Evaluate bid schedules and review contractor execution plan and develop the key milestone dates for critical projects for alignment with the overall integrated Project Portfolio Schedule. Verify that the contractors reported progress is correct and accurately reflected in the overall Project Portfolio integrated schedule for accurate management reporting.
o    Review scope change requests for the impact on schedules and the critical path of the project and prepare reconciliations between earlier schedules and the current schedule and provide schedule impact assessments to change control process for accurate progress monitoring.
o    Evaluate scope change requests for the impact on schedules and the critical path of the project.
o    Prepare reconciliations between earlier schedules and the current schedule and provide schedule impact assessments to change control process.
o    Assist to evaluate bid schedules and review contractor execution plan and develop the key milestone dates for critical projects for alignment with the overall integrated Project portfolio plan. Verify that the contractors reported progress is correct and accurately reflected in the overall Project portfolio integrated plan.

​​​​​​​

Finance Manager

Location: Gabon

Our Finance Manager based in Gabon will ensure a high level of performance of the Finance Shared-Service Centre assigned to the Onstream Group operations in Africa with the objective of maintaining and improving the financial health of the Company.
His/Her main responsibilities will be : 
 • Setting-up the Finance Shared-Service Centre in Africa;
 • Formulating, establishing and enforcing its strategies and objectives;
 • Drafting and reviewing the policies and procedures;
 • Planning, implementing, evaluating daily operations of the Finance Shared-Service Centre;
 • Being a point of reference for all issues coming from the members of Centre;
 • Monitoring and analysing the accounting data and producing financial reports for the subsidiaries 
 • Presenting financial (performance) information, as producing reports and cash flow projections to Management;
 • Advising the Management on budgets, cost benefit analysis, forecasting needs and securing funding;
 • Checking incoming invoices against the budget and purchase orders;
 • Being the point of reference for the major Clients and Suppliers regarding their financial matters;
 • Analysing and interpreting financial data and recommend changes to improve systems and financial performance;
 • Being responsible for all financial activities of the Company, such as preparing the Profit and Loss report, the Balance Sheet reports for the stakeholders;
 • Being responsible for monitoring and negotiations of banking activities of the Company;
Ensuring adequate cash flow to meet the Company’s needs.

QHSE Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an enthusiastic Group QHSE Advisor to join our team. You will provide support to the QHSE Manager in health, safety, security and environmental matters and ensure the successful implementation of the HSSE management system.
 • Creating and maintaining an effective dialogue with all Departments providing close HSE support for all operations and that HSE is an integral part of the Group’s Culture;
 • Supporting operations with preparation of HSE plans and coordinating COSHH, Risk and Manual Handling assessments, monthly emergency drills ETC;
 • Compiling and presenting HSE training and awareness sessions as required;
 • Conducting regular area safety inspections and monitoring operational practices, report findings and recommendations;
 • Participating internal audits for the Group’s ISO certification ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA/SCC** and VCU/SCT;
 • Being the QHSE focal point in absence of the Group’s QHSE Manager;
 • Maintaining correct and true HSE data from all business units;
 • Advising the Management on HSE issues;
 • Investigating incidents and analysing trends as required as well as providing recommendations and corrective actions when required;
 • Taking corrective actions, learning from any incident and implementing corrections throughout the Group;
 • Liaising with Management and external agencies regarding OH&S training and course content and delivering HSE training as determined;
 • Conducting internal audits, site inspections, risk assessments and work procedures;
 • Attending Clients and external audits;
 • Collating documented evidence for close out of actions on investigation reports, internal and external audits;
 • Support Environmental Permitting and Impact Assessment Process;
 • Liaising with environmental authorities for all environment and permitting related matters;
 • Ensuring compliance with all government environmental requirements, permits, authorization and reporting requirements;
 • Assisting in the preparation of communications, letters and meetings with authorities;
 • Providing technical environmental guidance and assistance to project team;
 • Keeping and maintaining updated internal and external environmental regulations database and monitoring its compliance;
 • Providing environmental support to Onshore and Offshore Operations;
 • Ensuring full implementation of the Waste Management Plan;
 • Keeping and maintaining updated environmental records;
 • Monitoring progress and sharing with Management Yearly Quality, Health, Safety and Environmental improvement programs/goals;
 • Communicating the Group’s employees and other stakeholders on environmental issues;
 • Developing site-specific health and safety protocols, such as oil spill risk assessment and methods for segregating/recycling waste;
 • Monitoring and maintaining ISO document system up to date and certification in place;
 • Monitoring Yearly ISO deadlines.

OSH Trainer

Location: Hungary

Tasks
 • Provide practical and theoretical OSH trainings to all employees coming to work on site; trainings include general site safety orientation, practical safety training center, special trainings such as rigging, working at height, use of safety harnesses, hot work, permit to work system.
 • Manage the OSH training center and training park
 • Develop training plans and schedules as well as orientation concepts. Review existing training materials as needed.
 • Maintain training records and ensure they are processed properly by administration staff.
 • Provide advice to OSH Managers in organizing critical tasks and specific training sessions.
 • Attend and audit contractor orientations and training sessions.
 • Manage training inventories, and write training reports.
 • Facilitate and educate site managers, construction managers and workforce personnel in the application of required procedures, policies and site conduct.
 • Provide advice on risk management strategies and processes.
 • Contribute to the ongoing development of the project OSH program and procedures.
 • Provide input to safety training presentations, provided by the OSH department and assist with training delivery where required.

Procurement Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
Principal Accountable:
 • Designing and implementing the overall procurement goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders.
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated.

SITE SUPERVISOR DCS

Location: Hungary

The supervisors supervise, coordinate and monitor in a technical capacity, either directly or indirectly, all activities performed by subcontractors on the site or, to be precise, during a construction phase. They are the main persons responsible for accident prevention and occupational safety as well as for checking that the subcontractors under their supervision meet all contractually agreed requirements.
 
 • Supervision of prefabrication and installation works as appropriate
 • Dealing with general technical and practical problems related to the erection
 • Ensure, that the applicable standards are observed and elaborate countermeasures in case of deviations
 • Ensure that only suitable erection equipment, tools and inspection instruments are used for the execution of work. Verify the qualification of personnel carrying out the work
 • Improving work procedures in case of necessity and prepare supporting documents (e.g. sketches) for the construction staff. Analysing the actual work progress data and ensure, that the target data are achieved
 • Assist the erection contractor in the correct interpretation and application of engineering documents
 • Supervision of quality tests related to the installation, prepare erection inspection forms to confirm compliance with Technical Documentation
 • Report all deviations between engineering documents and construction execution to Construction Manager Erection, prepare non-conformance reports
 • Review quantity survey prepared by erection sub-contractor for compliance with erection documentation and measurement recommendations
 • Liase with the QA/QC Manager, Material Manager and supervisory staff of other disciplines
 • ensure their work packages in their site areas are carried out on schedule and in accordance with
 • Communication with subcontractors’ field personnel
The Supervisor reports to the respective Superintendent or directly to the Area Manager.
The DCS/ESD Superintendent assumes the responsibility for supervising the erection of the DCS/ESD system up to final installation of the system including all tests required and all measures to achieve readiness of said DCS/ESD system.
His/her on-site duties include:
 
 • Advising within the state of art on the required erection methods in accordance with the Technical Documentation.
 • Participate on request of the client in checks and test steps for the erection of the DCS/ESD system.
 • Monitor the quality of the erection and report any deviation from the Technical Documentation.
 • Request checks/tests as required by the inspection and test plan or additionally if necessary.
 • Explain Technical Documentation and transfer additional information if required.
 • Approve in consultation with the instrumentation lead engineer countermeasures in case of deviations.
 • Supervision of test programs for testing after performance of the erection work.
 • Advising on clients request on planning of all work and activities to fulfil the task in hand.
 • Examining and advising on documentation associated with the work performed by the erection contractor.
Further tasks within the scope of this job can be delegated by the Site Management.
The DCS/ESD superintendent reports to the Area Manager and instrumentation Lead Engineer.


 

SITE SUPERVISOR PIPING

Location: Hungary

The supervisors supervise, coordinate and monitor in a technical capacity, either directly or indirectly, all activities performed by subcontractors on the site or, to be precise, during a construction phase. They are the main persons responsible for accident prevention and occupational safety as well as for checking that the subcontractors under their supervision meet all contractually agreed requirements.
 
 • Supervision of prefabrication and installation works as appropriate
 • Dealing with general technical and practical problems related to the erection
 • Ensure, that the applicable standards are observed and elaborate countermeasures in case of deviations
 • Ensure that only suitable erection equipment, tools and inspection instruments are used for the execution of work. Verify the qualification of personnel carrying out the work
 • Improving work procedures in case of necessity and prepare supporting documents (e.g. sketches) for the construction staff. Analysing the actual work progress data and ensure, that the target data are achieved
 • Assist the erection contractor in the correct interpretation and application of engineering documents
 • Supervision of quality tests related to the installation, prepare erection inspection forms to confirm compliance with Technical Documentation
 • Report all deviations between engineering documents and construction execution to Construction Manager Erection, prepare non-conformance reports
 • Review quantity survey prepared by erection sub-contractor for compliance with erection documentation and measurement recommendations
 • Liase with the QA/QC Manager, Material Manager and supervisory staff of other disciplines
 • ensure their work packages in their site areas are carried out on schedule and in accordance with
 • Communication with subcontractors’ field personnel
The Supervisor reports to the respective Superintendent or directly to the Area Manager. His/her on-site duties include:
 • The site supervisor for piping undertakes:
 • checking of capacities (equipment and personnel) provided by the subcontractors
 • checking of materials and equipment used by the subcontractors for conformance with the contractual
 • specifications
 • checking the storage conditions for the materials and equipment
 • checking that the quality of the work complies with the contractually specified quality
 • verifying inspections
 • directing the commencement of work and tracking the remediation of non-conformities
 • monitoring installation of the piping by the subcontractors with regard to:
  • heavy transport and lifting
  • observance of the welding codes
  • adequate scaffolding
  • tension-free connection to machinery
  • adequate pipe support
  • compliance with the flow direction of valves
  • compliance with the purity level
  • on-site cleanliness
 • checking the piping for conformance with the isometric drawings and authorising the pressure test
 • monitoring the pressure test
 • checking that the piping is returned to its pre-test state after the pressure test
 • supervising the cleaning of the piping.

Site Supervisor Electric

Location: Hungary

The supervisors supervise, coordinate and monitor in a technical capacity, either directly or indirectly, all activities performed by subcontractors on the site or, to be precise, during a construction phase. They are the main persons responsible for accident prevention and occupational safety as well as for checking that the subcontractors under their supervision meet all contractually agreed requirements.  
 • Supervision of prefabrication and installation works as appropriate
 • Dealing with general technical and practical problems related to the erection
 • Ensure, that the applicable standards are observed and elaborate countermeasures in case of deviations
 • Ensure that only suitable erection equipment, tools and inspection instruments are used for the execution of work. Verify the qualification of personnel carrying out the work
 • Improving work procedures in case of necessity and prepare supporting documents (e.g. sketches) for the construction staff. Analysing the actual work progress data and ensure, that the target data are achieved
 • Assist the erection contractor in the correct interpretation and application of engineering documents
 • Supervision of quality tests related to the installation, prepare erection inspection forms to confirm compliance with Technical Documentation
 • Report all deviations between engineering documents and construction execution to Construction Manager Erection, prepare non-conformance reports
 • Review quantity survey prepared by erection sub-contractor for compliance with erection documentation and measurement recommendations
 • Liase with the QA/QC Manager, Material Manager and supervisory staff of other disciplines
 • ensure their work packages in their site areas are carried out on schedule and in accordance with
 • Communication with subcontractors’ field personnel
The Supervisor reports to the respective Superintendent or directly to the Area Manager.
  The site supervisor for electrical equipment undertakes:
 • checking of capacities (equipment and personnel) provided by the subcontractors
 • checking of materials and equipment used and provided by the subcontractors for conformance with
 • the contractual specifications
 • checking the storage conditions for the materials and equipment
 • checking that the quality of the work complies with the contractually specified quality
 • verifying inspections
 • directing the commencement of work and tracking the remediation of non-conformities
 • monitoring installation by the subcontractors with regard to:
  • adequate scaffolding
  • laying of the cables
  • correct connection of consumers
  • checking the machine rotation direction
  • monitoring the functional tests
  • installation of the electrical tracers.
 
 

 

Site Cost Controller

Location: Hungary

The Site Cost Controller compiles and double checks all kind of site related costs especially with regard to all local subcontracts and local purchase orders of the entire project. The Site Cost Controller reports to the Commercial Site Manager, depending on project specific requirements and reporting lines also direct report to the Project Cost Controller at the Head Office could be envisaged
 • Responsible for compilation of all kind of costs at site including all local subcontracts and local purchase orders of the entire project.
 • Responsible for maintaining a centralized list of active, non-active and closed sub-contracts and its related costs together with responsible Site Subcontract Manager or other person executing this role
 • Responsible for overall status reporting of costs occurred against contracts and forecasts the commercial finalization of all site related costs (cost to complete), coordinates input to project status report
Responsible for correct Work Breakdown Structure (WBS) element allocation of each Purchase Requisition. 
 • Report to the Commercial Site Manager and Project Cost Controller.
 • On the basis of registered costs per Work Breakdown Structure  element in SAP, maintains an overview of costs related to all subcontractor, claims and supports Site Contract Change Manager resolving such changes with regard to cost-related issues
 • Controls and follow up of costs related to deficiencies, deviations, damages, shortages (PABs/OSDs) with the guidance of the Site Manager and Commercial Site Manager and coordinate with Site Contract Change Manager possible risks and opportunities
 • Draw attention to cost-related risks and overruns
 • Support Project Cost Controller and Project Commercial Manager in cost deviation analysis during month-end closing
 • Pass on the expected cost to the Project Cost Controller at the Head Office
 • Check of petty cash account for correct cost assignment
 • Check of Site Purchase Order (SPO) summary for plausibility, completeness and cost assignment
 • Check of Deficiency-List (PABs/OSDs) for plausibility and cost assessment
Plausibility check and transfer of site forecast cost to complete to site cost report (SCR) for all site related costs

Lead Engineer Electrical

Location: Netherlands

Als Lead Engineer Electrical ben jij verantwoordelijk voor de engineeringwerkzaamheden binnen onze uitdagende projecten. De rol speelt zich af binnen een dynamisch team, jij bent diegene die de job wil fixen. Je voert het werk gedeeltelijk zelf uit en begeleidt daarnaast je collega engineers. Wij zijn op zoek naar een Lead Engineer met een winnersmentaliteit.
 

 

In jouw rol van Lead Engineer Electrical heb je 20 directe collega’s. Zo heb je contact met onze lead engineer die een belangrijke rol speelt binnen het team en die in samenwerking met jou zorgt voor het beste technische ontwerp. Daarnaast heb je veelvuldig contact met onze klanten waaronder de grote spelers binnen de datacenter wereld. Onderdeel van de functie is het regelmatig bezoeken van klanten of onze andere  locaties.

Je bent senior en pionier op je vakgebied en als technisch expert binnen onze afdeling verantwoordelijk voor de uitwerking van de technische basisconcepten binnen de energie distributie. De nadruk zal liggen op realisatie van projecten en in minder mate op offertetrajecten. Verder heb je in deze functie nauw contact met de opdrachtgever en met je collega’s die de detailengineering uitwerken onder jouw verantwoordelijkheid. Je adviseert onze klanten op technisch gebied en stemt binnen een project het technisch ontwerp met de klant af, rekening houdend met de commerciële impact. Bij de middelgrote projecten wordt er intensief samengewerkt met de projectmanager. Voor de kleinere projecten liggen de projectmanagementtaken bij de lead engineer. De korte doorlooptijden en hoge eisen van onze klanten zorgen voor veel dynamiek tijdens de realisatie van de projecten. 


Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

Fire & Rescue Crew Member

Location: Kazakhstan

The adoption of operational actions to liquidate accidents in order to save lives, property and provide environmental protection.
Will be responsible for duties according to their competency as part of Site Emergency Response Team.
Facilitate communications with Fire and Rescue Superintendent and Fire & Rescue Supervisor, and make an effort to perform their directions.
Job Accountabilities:
 • Responding to all emergencies and special service incidents.
 • Ability to work with personal protective equipment for respiratory organs, conduct combat inspection and verification №1.
 • Will be responsible for Team Leader’s duties during his absence ( business travel, sick leave, annual leave, unpaid leave, etc.)
 • If necessary, change the dispatcher in communication room;
 • Participation during fire - tactical and emergency rescue drills and exercises;
 • Participation in daily theoretical and practical exercises;
 • Keep the property of the Company, keep clean and constant readiness of fire and rescue equipment, personal equipment;
 • Know the area (sub district) of the team’s departure, the location of the facilities, their fire hazard, the tactical and technical specifications of the fire fighting and rescue equipment;
 • During the shift need to be ready to response to all emergencies and special service incidents and will leave:
  • For Fire extinguishing
  • carrying out rescue operations related with fire extinguishing
  • carrying out rescue operations at height and from confined space
  • carrying outgas rescue operations
  • liquidation of the consequences of the hydrocarbons and chemicals spills
  • road accidents;
 • In case of emergencies outside the area of departure, act in accordance with the plan for interaction with State Fire Fighting Services
 • Carrying service in accordance with the requirements of the Charter of the Fire Fighting Service and the Rules for the organization of extinguishing fires of the RoK;
 • Carryout additional tasks which are required by the company according to their competencies
 • Carryout daily duties as per work schedule
Safety Responsibilities:
The job holder will need to show an aptitude to work within this multicultural and multi-stakeholder environment and translate between CoV codes, standards, systems, and practices and the Client's Company Management System.
Compliance with: • Kazakhstan Statutory Health, Safety & Environmental Laws/Regulations; The Corporate Health, Safety & Environment Policy, and Safety Management Systems ;

Fire and Rescue Team Leader

Location: Kazakhstan

We are recruiting for our client's company in Kazakhstan a team of Fire and Rescue Team Leaders (local)    

Main responsibilities:  Responding to all emergencies and special service incidents.
 • According to the requirement of the company, the full passage of the probationary period of 3 months
 • Ability to work with personal protective equipment for respiratory organs, conduct combat inspection and verification №1.
 • If necessary, change the dispatcher in communication room;
 • Participation during fire - tactical and emergency rescue drills and exercises;
 • Conduct and participation in daily theoretical and practical exercises;
 • Keep the property of the Company, keep clean and constant readiness of fire and rescue equipment, personal equipment;
 • Know the area (sub district) of the team’s departure, the location of the facilities, their fire hazard, the tactical and technical specifications of the fire fighting and rescue equipment;
 • During the shift will be responsible for his team members.
 • During the shift need to be ready to response to all emergencies and special service incidents and will leave: for fire extinguishing, carrying out rescue operations related with fire extinguishing, carrying out rescue operations at Height and in confined spaces, carrying outgas rescue operations, liquidations of the consequences of hydrocarbons and chemical spills
 • In case of emergencies outside the area of departure, act in accordance with the plan for interaction with State Fire Fighting Services
 • Organization and implementation of the service in accordance with the requirements of the Charter of the Fire Fighting Service and the Rules for the organization of fire fighting of  the RoK
 
 • The job holder will need to show an aptitude to work within this multicultural and multi-stakeholder environment and translate between CoV codes, standards, systems, and practices and the Company Management System.
  Compliance with:
  • Kazakhstan Statutory Health, Safety & Environmental Laws/Regulations;
  • The Corporate Health, Safety & Environment Policy, and Safety Management Systems

SENIOR PLANNING ENGINEER

Location: Nigeria

The Job
The successful candidate would be required to supervise the development, management and maintenance of a centralized planning and scheduling system for the overall Client’s CAPEX Projects Portfolio that will ensure effective schedule control, facilitate project delivery within established targets and provide key information for management reporting to achieve Departmental KPI’s.
The duties will include, but are not limited to the following:
Project Planning
 1. Coordinate in the provision of project management support in the development of the Client’s Projects Portfolio activities, resources planning leading to the creation of the Overall Project Portfolio baseline schedule and its subsequent maintenance to achieve schedule performance.
 2. Assist where necessary to maintain the overall Project Portfolio Schedule at levels 1 to 4 required to develop and execute each approved project in their hierarchy relationship to meet the Client’s projects’ requirements.
 3. Assist to develop and update the planning and schedule procedures to ensure sustainable and continuous improvements in line with the Client’s Quality Management System requirements.
 4. Coordinate schedule control activities to monitor physical progress against key deliverable and track trends on schedule over-run and under-run to identify timely corrective actions for the achievement of schedule performance targets.
 5. Supervises and provides input to monthly progress updates; forecast completions, together with the critical path and trend analysis as input to management reporting to reflect how Client’s project objectives are being achieved.
 6. Evaluate bid schedules and review contractor execution plan and develop the key milestone dates for critical projects for alignment with the overall integrated Project Portfolio Schedule. Verify that the contractors reported progress is correct and accurately reflected in the overall Project Portfolio integrated schedule for accurate management reporting.
 7. Review scope change requests for the impact on schedules and the critical path of the project and prepare reconciliations between earlier schedules and the current schedule and provide schedule impact assessments to change control process for accurate progress monitoring.
 8. Perform risk and sensitivity analysis on project schedule or critical path analysis and evaluate impact on overall Project portfolio plan.

Site Quantity Survey Civil Works

Location: Hungary

Position
The Site Quantity Surveyor is a technical expert for his/her discipline. They review, check and report all cost related to construction activities performed by the subcontractors for the discipline in the area allocated to them.
They work under the direction of the Subcontract Manager from whom they receive their instructions.
They consult with the site superintendent responsible for their work package in relation to technical/quality issues.
 
Responsibilities
The Quantity Surveyors collect, monitor and report in a technical and commercial capacity, either directly or indirectly, all cost submitted by subcontractors on the site or, to be precise, during the construction phase. They are the main persons responsible for checking that the subcontractors survey are in line with all contractually agreed requirements.
 • execute quantity survey on site as stipulated in the subcontract and in internal procedures,
 • document quantity survey in a traceable manner.
Duties
 • prepare quantity survey templates,
 • prepare physical quantity surveys, if necessary,
 • perform plausibility check of quantities stated in the invoicing documentation for civil work submitted by subcontractor,
 • clarify inconsistencies,
 • approve subcontractor's quantity survey,
 • prepare change requests toward client and subcontractor based on verified quantity changes,
 • provide supporting documents for evaluation of work not yet completed.

Process Operator

Location: Netherlands

Als Process Operator word je ingezet op verschillende productie-units of binnen offsites voor de besturing van diverse complexe installaties. Om dat op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen, doorloop je een trainingsprogramma op basis waarvan je promoveert (met de daarbij behorende promotie-verhogingen) naar senior functies met toenemende verantwoordelijkheden. Je hebt daarnaast nog de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen naar expert niveau.

International Financial Controller

Location: Netherlands

Purpose
Based on agreed corporate guidelines set by the Supervisory Board, to enhance the Company’s overall (longer- and short term) performance through the development and successful implementation of the Company’s financial, economic, cost control, administrative, policies / strategies, 5 year business plan and next year’s action plan.

Principal Accountabilities:
 • As a member of the Finance Team, to ensure that Onstream shareholders’ interests are protected, by actively participating in the formulation and successful implementation of the Company’s business objectives, policies, strategies and plans.
 • Directs and develops the organization's international accounting principles, practices, procedures, and initiatives.
 • Ensures the preparation and analysis of all international financial reports meet the needs of the organization and comply with all applicable regulations.
 • To co-ordinate the preparation of the periodic Management Information report (MIR) within 4 weeks following a working month.
 • To manage the Kazakhstan, Mozambique, UK & USA country offices and to regularly appraise / control the financial operations of the Nigeria and Gabon Country Office.
 • Maintains an in-depth, and up to date knowledge and understanding of both NL and international accounting principles.
 • Advises management of potential changes in accounting regulations or practices that may impact international operations and reporting.
 • To manage continuous improvements of core business process within the Company ‘Provide financial services’.

Junior Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

Electrical Engineer

Location: Nigeria

 • Transient, Stability and Steady state motor starting studies, simulation and calculation.
 • Short circuit current calculation, simulation studies and calculation.
 • Electrical design philosophy and criteria.
 • Cable sizing criteria and calculation.
 • Plant sizing design and calculation.
 • Onshore field construction.
 • Expertise in all aspects of process plant, instrument, control and ESD systems and software.
 • Knowledge of installation and commissioning.
 • Ability to specify key technical studies.
 • Control and management of design change.

HSE Site Lifting Specialist - LADOL (Local)

Location: Nigeria

 • Continually liaise with DW CPLO to ensure that lifting and handling standards within COMPANY are consistently respected on site.
 • Ensure that COMPANY Rules and Procedures (Lifting Management System) regarding handling and lifting operations are well understood and applied by those involved.
 • Participate/assist the CPLO in the annual evaluation of and review of COMPANY approved 3rd Party Lifting Equipment certifiers list.
 • Perform technical inspection and evaluation of cranes and selected lifting equipment proposed for use on site and project; maintain up to date register of certification of all cranes in use within Deep water perimeter.
 • Assists CPLO in conducting periodic LMS audits of COMPANY assets and contractors working in the COMPANY perimeter.
 • Assists CPLO in conducting periodic LMS audits of drilling services companies. 
 • Assists CPLO in conducting periodic LMS audits of contractors for AKPO and CLIENT. 
 • Assists CPLO in conducting periodic LMS audits of selected companies for lifting operations call off contracts. 
 • Liaise with entities and implement in synergy all actions resulting from LMS audits.
 • Specifying the testing/proof load requirements in accordance with statutory requirements, relevant standards and COMPANY rules on consultation with DW-CPLO.
 • Specifying the marking requirements in accordance with COMPANY rules.
 • Attend simple lifts on behalf of CPLO.
 • Gather anomalies related to DW and follow up actions with contractors by implementing synergy cases.
 • Interface with Field Ops to access the proper maintenance of all lifting equipment in use within DW assets.
 • Assist CPLO in organizing onshore pre-mobilization of heavy equipment of all type upon request from DW entities (ECP, Drilling & Field Ops. including SPS package in LiLE/ONNE)
 • Coach QA/QC lifting inspectors involved in DW & CLIENT perimeter.