WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Gezocht steigerbouwers 1 en aankomend steigerbouwers.
Voor een langdurig project in de kop van Noord Holland (Den Helder) zijn wij op zoek naar steigerbouwers in het bezit van VCA en steigerbouwcertificaat.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


E-I Technician/ Process Operator

Location: Netherlands

Elektro/Instrumentatie technici die “on the job”, zowel theoretisch als praktisch, opgeleid willen worden tot zelfstandig werkend Proces Operator/E-I technicus.
 

Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Ingenieur Génie Civil

Location: Gabon

Onstream recherche actuellement pour un de ses clients basé à Port Gentil un/e Ingénieur Génie Civil. Les responsabilités qui lui seront confiés sont la gestion d'un portefeuille clients et la réalisation d'études ( lecture et établissement de plans sur Autocad) 

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


Finance Manager

Location: Gabon

Our Finance Manager based in Gabon will ensure a high level of performance of the Finance Shared-Service Centre assigned to the Onstream Group operations in Africa with the objective of maintaining and improving the financial health of the Company.
His/Her main responsibilities will be : 
 • Setting-up the Finance Shared-Service Centre in Africa;
 • Formulating, establishing and enforcing its strategies and objectives;
 • Drafting and reviewing the policies and procedures;
 • Planning, implementing, evaluating daily operations of the Finance Shared-Service Centre;
 • Being a point of reference for all issues coming from the members of Centre;
 • Monitoring and analysing the accounting data and producing financial reports for the subsidiaries 
 • Presenting financial (performance) information, as producing reports and cash flow projections to Management;
 • Advising the Management on budgets, cost benefit analysis, forecasting needs and securing funding;
 • Checking incoming invoices against the budget and purchase orders;
 • Being the point of reference for the major Clients and Suppliers regarding their financial matters;
 • Analysing and interpreting financial data and recommend changes to improve systems and financial performance;
 • Being responsible for all financial activities of the Company, such as preparing the Profit and Loss report, the Balance Sheet reports for the stakeholders;
 • Being responsible for monitoring and negotiations of banking activities of the Company;
Ensuring adequate cash flow to meet the Company’s needs.

Procurement Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
Principal Accountable:
 • Designing and implementing the overall procurement goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders.
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated.

Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

Lead Engineer Electrical

Location: Netherlands

Als Lead Engineer Electrical ben jij verantwoordelijk voor de engineeringwerkzaamheden binnen onze uitdagende projecten. De rol speelt zich af binnen een dynamisch team, jij bent diegene die de job wil fixen. Je voert het werk gedeeltelijk zelf uit en begeleidt daarnaast je collega engineers. Wij zijn op zoek naar een Lead Engineer met een winnersmentaliteit.
 

 

In jouw rol van Lead Engineer Electrical heb je 20 directe collega’s. Zo heb je contact met onze lead engineer die een belangrijke rol speelt binnen het team en die in samenwerking met jou zorgt voor het beste technische ontwerp. Daarnaast heb je veelvuldig contact met onze klanten waaronder de grote spelers binnen de datacenter wereld. Onderdeel van de functie is het regelmatig bezoeken van klanten of onze andere  locaties.

Je bent senior en pionier op je vakgebied en als technisch expert binnen onze afdeling verantwoordelijk voor de uitwerking van de technische basisconcepten binnen de energie distributie. De nadruk zal liggen op realisatie van projecten en in minder mate op offertetrajecten. Verder heb je in deze functie nauw contact met de opdrachtgever en met je collega’s die de detailengineering uitwerken onder jouw verantwoordelijkheid. Je adviseert onze klanten op technisch gebied en stemt binnen een project het technisch ontwerp met de klant af, rekening houdend met de commerciële impact. Bij de middelgrote projecten wordt er intensief samengewerkt met de projectmanager. Voor de kleinere projecten liggen de projectmanagementtaken bij de lead engineer. De korte doorlooptijden en hoge eisen van onze klanten zorgen voor veel dynamiek tijdens de realisatie van de projecten. 


Junior Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

International Financial Controller

Location: Netherlands

Purpose
Based on agreed corporate guidelines set by the Supervisory Board, to enhance the Company’s overall (longer- and short term) performance through the development and successful implementation of the Company’s financial, economic, cost control, administrative, policies / strategies, 5 year business plan and next year’s action plan.

Principal Accountabilities:
 • As a member of the Finance Team, to ensure that Onstream shareholders’ interests are protected, by actively participating in the formulation and successful implementation of the Company’s business objectives, policies, strategies and plans.
 • Managing the Dutch and Kazakhstan finance team
 • Taking ownership of all finance and accounts operations
 • Budgeting and forecasting
 • Preparing and analysing monthly and quarterly group management accounts, P&L, balance sheets, reports and KPI’s
 • Monitoring cash flow forecast
 • Supervising junior controller and account assistant
 • Acting as business partner to area managers.

Retail Store Manager

Location: Gabon


Are you willing to manage a retail store based in Port Gentil (Gabon)? Are you interested by supplying and becoming a trusted partner of companies in the Industrial and Mechanics field?  

This challenge sounds motivating?
Our Retail Store Manager will be responsible for the development of sales with local companies (BtoB) and store management.  
 • Develop business strategies to raise our customers’ pool, expand store traffic and optimize profitability
 • Meet sales goals by training, motivating, mentoring and providing feedback to sales staff
 • Ensure high levels of customers satisfaction through excellent service
 • Complete store administration and ensure compliance with policies and procedures
 • Maintain outstanding store condition and visual merchandising standards
 • Report on buying trends, customer needs, profits etc
 • Propose innovative ideas to increase market share
 • Manages, trains and motivates the sales team 

HR and Management Assistant

Location: Netherlands

Her/his main duties will be :
PA to MD
•    Acting as a first point of contact;
•    Organising events and conferences;
•    Reminding the MD of important tasks and deadlines;
•    Liaising with staff, suppliers and clients;
•    Administrative duties 
HR support
•    Maintaining Employee files, managing HR database; 
•    On- and off-boarding of Employees: arranging signature of Staff Handbook, Confidentiality Agreement, Pension Plan Scheme, Dutch Tax Form, setting up the workstation, organizing the Company and HSE Presentations;
•    Drafting job offers, employment contracts, end of trial period, extension of contract and dismissal  letters or similar;

Office Administration
 • Welcoming visitors and providing assistance as needed, answering incoming phone calls, monitor incoming and outgoing mail, receiving and signing for mail/packages from couriers and delivering to proper recipients;
 • Coordinating office activities and operations to secure efficiency and compliance to company policies;
 • Monitoring and maintaining office equipment; ordering office supplies 
 • Assistance to the team (conference room, catering, coordinating office maintenance)
Travel & Visa
 • Coordinating travel, including flights, hotel, visa and car rental arrangements for the personnel;
 • Scheduling vaccination appointments and similar.

ROV SPECIALIST

Location: Nigeria

TA ( Technical Authority ) Duties DW-ROV SPECIALIST
 • Establish policies, strategies and technical expertise related ROV activity for DW District.
 • Ensure safe and consistent application of CLIENT’s referential documents, codes, standards and good engineering practice.
SCOPE
 • Position requires :
 • Ability to manage the interface with major ROV Contractors, from different cultures.
 • Supervision of ROV personnel onshore and offshore.
 • Extensive technical knowledge of ROV’s, equipment and practices to reinforce Management position with ROV Contractors , especially in technically innovative fields.
 • Proactive attitude and preparedness to work with all entities within the Affiliate.
 • Good communication skills in order to interact with affiliate entities as well as other affiliates or partners and local authorities.
 • Good working knowledge of ROV equipment, technology or techniques for deep water ROV operations, interfacing with other oilfield equipment, Research and Development.
ACTIVITIES
 • Schedule, plan, prepare, manage and supervise ROV operations and liaising with Line Management and Client Departments as necessary.
 • Manage all existing ROV-related Contracts established with the Companies, including the follow-up of budget and approval of invoices, in coordination with Contracts and Cost Control departments. Evaluate existing contracts in order to propose possible improvements at contracts renewal. In particular:
  • Manage the existing contract for the provision of ROVs, personnel and associated s (review and approval of procedures, manning, invoices, claims, etc.)
  • Manage the existing contracts with respect to tooling.
  • Manage the ROV tools owned or rented by DW (inventory, maintenance, renewal of tools, etc.)
  • Participate in the Call for Tender process, technical evaluation and selection of ROV contractors.
  • Participation in ROV budget preparation when required
 • Ensure the implementation by Contractors of the affiliate HSE policies through the application of the HSE bridging document and other documents as applicable.
 • Report to management on possible changes in contractual strategy and anticipate I evaluate the needs in order to meet future requirements.
 • Organize and prepare ROV intervention operations in coordination with project engineers, vessels superintendents, drilling and exploitation entities. Review all procedures related to ROV operations, including but not limited to installation and maintenance procedures.
 • Optimize the ROV operations and evaluate their performance. Maintain internal statistics of ROV and tooling performance.
 • Control and approve testing and reception procedures for ROV's and associated tooling or equipment during mobilisation or arrival of new equipment as required.
 • Assist with the organization and preparation of ROV intervention operations in coordination with project engineers, vessels superintendents, drilling and exploitation entities. Review all procedures related to ROV operations, including but not limited to installation and maintenance procedures.
 • Assist with the maintenance of internal statistics for ROV and tooling performance.
 • Provide technical support and advice to other TUCN entities for the implementation of ROV interventions.
 • Daily follow-up of all ROV activities within Deep Water, in close coordination with ROV contracted personnel and COMPANY representatives onboard the vessels, offshore installations and drilling rigs.
 • Participate in the review and testing of ROV systems, tools and equipment required for ROV activities related to Deep Water operations.
 • Maintaining an up to date database of the number, operational condition and position of all Deep Water ROV tools and assets.
 • Maintaining up to date records of the Deep Water video library in accordance with Deep Water procedures.
 • Assist Tie-ins and Christmas Tree on Wire installations.
 • Provide technical feedback to Headquarters for new or innovative ROV techniques that could be shared with other Total Affiliates
HSE & PERSONAL COMMITMENT STATEMENT
At all times, the position requires:
 • Practice and demonstrate personal commitment to the HSE Policy
 • Maintain awareness of and ensure compliance with all relevant Statutory and Company HSE standards
 • Actively participate in Company safety awareness and initiative schemes
In undertaking this role, the SERVICE holder will:
 • Proactively carry out the activities of the SERVICE.
 • Perform regular HSE meeting with contractors
 • Be responsible for achievement of agreed objectives and corrective actions defined into contractor audit plan
 • Adapt to changes in work practices and SERVICE activities
 • Act in the best interest of the affiliate at all times.
 • Seek out learning opportunities and transfer new skills and knowledge to the SERVICE
 • Adhere to the values and principles of the Company Code of Conduct at all times
 • Willingly and openly share good practice.

Operations Support Engineer

Location: Netherlands

Providing technical support from shore to the assigned asset cluster, such that technical offshore works within that asset cluster can be carried out on time, safely and efficiently. MAIN DUTIES & RESPONSIBILITIES
 • Complying with the applicable legislation and regulations regarding health and safety, the environment, the mining act and the procedures and regulations in the operations manual
 • Localising errors and their causes, as informed by the input of technical colleagues/contractors offshore
 • Establishing whether or not colleagues from other specialities need to be called in
 • Evaluating the nature and scope of errors and determining whether immediate repair is necessary or possible
 • Having emergency repairs carried out
 • Writing up working schedules, material requirements, necessary third-party specialist assistance, etc., for works to be performed
 • Collating drawings, schedules and documentation; ascertaining which licences are needed
 • Ordering materials and services via the purchasing department, within the set competencies for the job, or otherwise after obtaining supervisor’s approval; reserving materials from store
 • Preparing for, organising and coordinating the legal inspections and technical works
 • Elaborating proposals on alternative solutions for performance of works
 • Guiding contractors and/or external specialists
 • Taking part in work meetings and discussing any discrepancies/anomalies
 • Flagging up any actual discrepancies in planning and activities or those likely to occur; making proposals to correct these
 • Providing support during problems and resolving them where they cannot be resolved by offshore staff
 • Keeping documentation and the stock of drawings and schedules up to date, and having them amended
 • Keeping the maintenance system current and generating the work orders
 • Carrying out invoice controls and asking for them to be signed off
 • Writing reports for the supervisor
 • Evaluating the state of repair from the data provided in inspection lists, and noting findings; initiating follow-ups
 • Analysing errors, including process disruptions
 • Making proposals to improve the maintenance schedule and technical installations

CAD ENGINEER

Location: Netherlands

To coordinate the flow of information on work drawings and diagrams to the asset, platform or yard, and carry out support tasks for all projects.
 • Helping coordinate the flow of information on drawings/diagrams to the platform or yard
 • Ensuring the timely delivery of drawings/diagrams for projects to the relevant project
 • Sending as-built drawings to the relevant platform
 • Receiving confirmation reports for drawings sent to platforms; marking projects as completed in Maximo (or equivalent)
Internal and external interfaces :
Drawing software (Meridian) managed:
 • Helping support users in their use of the drawing package
 • Answering queries
Maintenance service as required:
 • Continuing to ensure that the drawing package is properly quality controlled and up to standard
 • Preparing the PSV (Pressure Safety Valves) aspects of maintenance tasks to be carried out
 • Ensuring that materials, resources, drawings, documentation, etc., are available
 • Ensuring the timely performance of maintenance tasks as set out in the maintenance diagram
 • Carrying out various support tasks for the department
Internal and external interfaces :
 • Engineering and project teams
 • Construction teams
 • Assets (as instructed by CAD lead)

PROJECT ENGINEER

Location: Netherlands

To work as direct report to Development Lead and within the project team and provide general support and coordination of all project related activities. Projects will range from small brownfield modifications through to larger brownfield modifications, greenfield and decommissioning projects. The majority of these roles are in the Netherlands, but dependent on project spread may be in other areas including Aberdeen and Stavanger.
 • Responsible for supporting all phases of a project as directed by the Development Lead. The Project engineer will assist with the management of all contracts within a project phase to ensure all phases of the project are safe, on time and adhere to budget constraints. Tasks will include review and comment on all Contractor procedures and drawings; collate comments and track responses until closed out.
 • Attendance at all hazards, safety reviews, etc.
 •  Provide interface with contractor and design and construction teams.
 •  Management and control of Technical queries and management of changes on the project. Ensure interface management on the project throughout the various disciplines.
 •  Ensure that equipment shipped, installed and commissioned is in accordance with the schedules, within budget and in accordance with approved procedures.
 • Provide scheduling and budgetary information to project services engineer(s) as required.
 • Ensure documentation is up to date, relevant for any work on the topside and subsea facilities.
 • Go offshore as required to perform surveys, scoping and installation works. On occasion, the project engineer will act as COMPANY representative.
 •  Ensuring the design and work methodology complies with the requirements of the other Project groups including:
 • Fabrication & Construction
 •  Installation & Hook-up
 •  Procurement & Contracts
 •  HSEQ
 •  Project Management & Controls
 •  Input to the determination and production of Project Philosophies, which will set the limits, guidelines and direction for the design of the systems & plant to the requirements of the above stated departments/groups.
 •  Review of all key documents produced by the Design Contractor and the timely return of formal comments for incorporation into the final version
 •  Monitoring of all AFC documents to ensure compliance with regulations, Project philosophies and industry standards. Circulation of key documents to impacted groups & other Compliance Team engineers and the compilation of requirements into a single set of comments.
 •  Ensuring that Neptune receives maximum functionality, safety, and efficiency.
 • Schedule compliance with its contractors & suppliers in order to bring to Project Managements’ attention any improvement possible from industry innovation.
 • Active participation in Project review initiatives.
Internal and external interfaces
 • Development Lead
 • Project teams and engineers and supervisors
 • HSE Advisor
 • QA/QC coordinator
Contractor

Pilot

Location: Nigeria

General description
 • Responsible for the tanker movements on site and the transfer operations of hydrocarbons to or from the FPSO and
 • To or from the export tanker or vessel (Pilot, Berthing Master & tanker Loading Master).
 • Deputise for the Marine Superintendent position when the Marine Superintendent is absent from the FPSO.
Scope of work
 • Organises arrival/departure procedures for export tanker,
 • Pilots the export tanker to/from mooring point (loading buoy or tandem position),
 • In the event of an emergency, manages the off-load tanker securing or disconnection operations
 • Assists and provides marine advice when approaching and mooring the export tanker.
 • Inspects the export tanker, completes the HSE and Security check lists,
 • Inspection of site support vessels, when required,
 • Is authorised to stop or refuse berthing operations taking place,
 • Supervises tanker de-ballasting,
 • Is responsible for the application of HSE rules, international and National regulations codes and standards,
 • Ensure communication with FPSO are maintained during loading operation,
 • Checks volume calculations for exported batch,
 • Supervise the 1st Level corrective and preventive maintenance plan for all equipment associated with marine and logistic operations including Mooring equipment and tools, work boat, SBM equipment, tandem equipment
 • Responsible for spare part management of equipment associated with his duties.
 • Advisor to the COMPANY for the completion of cargo documents (BL, LOP, etc…)

FPSO Loading Master

Location: Nigeria

General description
 • Responsible for crude oil transfers, settling operations, ballasting / de-ballasting, inert gas operation on FPSO
 • Responsible for offloading operations on the FPSO.
 • Manages Pump man and Deck Hands activities, during tank cleaning or other operations as directed by Marine Offshore Manager (including: tank preparation for IMR)
 • Provides assistance to the Pilot as required.
 • Deputise for the Pilot position, if and when required.(Back up Pilot)
 • Management of produced water on board in COT and both slops.
Scope of work
 • Monitors the loading of produced crude oil and inert gas operations,
 • Controls produced crude oil distribution in tanks, includes loading plan and de-watering calculations and ensuring the
 • Export batch figures are matched up to.
 • Checks sediments and deposits in tanks and measurement equipment.
 • Calculation of Daily Cargo figures, Month end figures, Annual figures and management of report.
 • Manages planning for tank heating and Crude Oil Washing, Water Washing and Tank cleaning procedures.
 • Management of Shore cleaning team, Assistance to inspection team for IMR (Inspection Maintenance Repairs)
 • purposes.
 • Inventory/ ordering and maintenance of tank cleaning Equipment as required.
 • Manages ballast transfer operations, records and stability including trim, heel, mooring loads and hull stresses of the FPSO,
 • Keeps proper records of all export tanker operations and offloading data during export,
 • Monitors and controls cargo and ballast tank displays and metering unit/ Proving when pumping is in progress,
 • Prepare and coordinates all operations related to tank inspection/maintenance, including IMR (Inspection
 • Maintenance Repairs) of Ballast Tanks, Cargo Tanks, Bilge Tanks, Bunker tanks, Void Space as scheduled.
 • Inspection of site vessels, when required,
 • Responsible of Management of Permits and adhering to the Permit to Work System
 • Has the authority to require specific actions to be carried out by the Operation or Production Supervisor with respect
 • to FPSO stability, trim, heel or hull stress for the distribution of produced oil or ballasting operations
 • Assists with the volume calculations for the export batch,
 • Is the interface with Quantity Surveyors, Government Officials (DPR and NNPC)
 • Pilots the export tanker to/from mooring point (loading buoy or tandem position) if required.
 • Oil record book and ballast water records

MARINE OPERATIONS MANAGER

Location: Nigeria

 • The SERVICE holder will ensure that all activities related to the Marine discipline, particularly the selection, installation, certification and operational procedures of marine equipment and related systems are correctly and safely defined. That covers amongst other:
  • All rescue and survival boats, work boats and vessels including davits and launch systems.
  • All cargo, slop, ballast, process and offloading systems including control systems and associated hydraulic systems
  • All bunker stations.
  • All slop and bilge water treatment systems.
  • All scupper systems.
  • All mooring systems.
  • All systems associated with offloading, tandem offloading including hydraulic systems, winches, QCDC, hoses, hoses reels and Hawsers.
  • Marine telecommunication systems: GMDS, berthing aid system, navigation aids
  • Offshore field monitoring system (ISPS – radar system)
  • Meteocean and mooring Buoys
 • The SERVICE holder will highlights any points that may lead to concerns during operations of marine systems, offloading, tank inspection, etc... or deviate from availability and reliability targets.
 • He will develop the SOW for marine CFT and perform associated technical evaluation.
 • He will actively participate in resolution of the design concerns with FPSO and Contractor engineering.
 • He will be the focal point within the Shipyard, Marine Warranty Surveyor, Class Society and Flag for the entities involved in the certification of the equipment related to the marine systems.
 • During FPSO construction at yards in during offshore commissioning phase the SERVICE holder will have the responsibilities to:
  • Timely review and comment all technical documents linked to the marine equipment and systems produced by the Contractors. He will also provide his inputs to the marine related documents produced in order to ensure consistency between design and operations.
  • Participate to workshops related to marine and logistics activities.
  • Identify and address all interface issues with other disciplines with respect to the selection and installation activities of the marine systems.
  • Review the Contractors marine related procedures produced by contractor (mooring, towing, etc..).
  • Follow the construction of the FPSO, providing his inputs to maximize operability, accessibility and maintainability of the marine equipments and systems. All his inputs shall also be driven towards safety of future operating personal.
  • Provide his Master’s tanker experience to other departments as required and validate the operational simulations and associated operational thresholds..
  • Prepare and develop marine operational guidelines and procedures (port regulations, marine restricted area, loading/offloading procedures, etc.)
  • Provide marine support to Logistics.
 • He will provide the principal expertise in the field of marine operations to support marine activities as required by directives EP19, DGEP General Policy for Marine operations, rule CR LSO 200/300 and Marine Operations Standards. He will be in charge of derogation request to LSO Headquarter related to marine equipment and operation
 • He will participate to the selection of naval means to be used on the site and will ensure that all vessels that will intervene for Egina Project have been duly inspected and comply with International, National and Company rules (IMO, OCIMF (OVID), IMCA and other international organizations’ inspection procedures).
 • He will liaise and interface with Egina Logistic Manager as well as with all concerned and related TEPN departments. He will also ensure the management of interfaces related to its domain of responsibility.
 • He will carry out any other activities within the scope of his responsibilities.
HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITIES
 • He will assist to establish emergency marine procedures and provide necessary expertise.
 • He will participate in risk analysis for marine operations (HAZID/HAZOP).
 • He will gather ‘lessons learnt’ and provide feedback as required.
 • To fully comply with all security, health and safety instructions.
 • To stay vigilant and maintain continuous awareness of hazards and surroundings.
 • To report to Management on any issue they may face or observe and propose way of improvement

OFFSHORE MARINE SUPERINTENDENT

Location: Nigeria

 • The Marine Superintendent provides expertise in the specialist field of marine engineering and operations to support Deepwater District marine activity as required by directives EP19, DGEP General Policy for Marine Operations, CR LSO 200 and Marine Operations Standards.
 • Technical assistance
  • Schedule, plan, prepare, manage and supervise various offshore marine operations, and provide Company Marine Representation for marine engineering related equipment; liaising with Line Management and Client Departments as necessary. Advise Offshore Installation Managers for the Marines Operations (loading & unloading cargoes, transfer of pax...)
  • Provide Marine expertise to all departments offshore (Drilling, Projects and Production) concerning marine related activities
  • Monitor the operation of all Deepwater vessels.
 • Ensure all operations under Service holder’s supervision are conducted safely and within agreed SLA's.
 • Provide regular reports and updates to the Manager of Deepwater Marine regarding Marine Operations and Vessels’ status.
 • Method
 • Ensure the implementation and application of the COMPANY Marine procedures (guidelines on approach to Offshore installations, etc.), CMS and COMPANY HSE rules by Contractors
 • Assist with the development and propose revision of marine procedures in compliance with the Company CMS
 • Monitor and propose corrective actions to Marine related anomaly reports and vessels action trackers
 • Continually monitor the fast crew boat activities with referent Captains of the contractors.
 • Assist contractor Marine operations, procedure analysis and follow up of their application on site
 • Inspections/audit/condition
  • Conduct OVID inspections for COMPANY.
  • Conduct and/or organise Entry Permit
  • DP
   • Ensure Dynamic Positioning follow-up as well as DP audits for the Fleet of COMPANY.
   • TAMO CAMO for all DP vessels
   • DP annual trials
  • Assist with all marine auditing requirements, which includes auditing of a wide range of offshore vessels, such as MODU’s and DSV and other specialist vessels, and contractors’ management systems, ensuring full compliance with Company CMS
  • Inspect on Quarterly basis the boat landings and issue a comprehensive report regarding their conditions.
  • Conduct inspection of potential and contracted vessels and assessment of the crew
  • Provide feedback for Marine Contract Service Quality Meetings.
HSE & PERSONAL COMMITMENT STATEMENT At all times, the Service holder will:
 • Demonstrate personal commitment to the HSE Policy
 • Maintain awareness of and ensure compliance with all relevant Statutory and Company HSE standards
 • Actively participate in Company safety awareness and initiative schemes
 • Participate in the incident investigation and follow-up (implementation of CTA conclusions)
In undertaking this role, the Service holder will:
 • Proactively carry out the activities of the Service.
 • Perform regular HSE meeting with contractors
 • Be responsible for achievement of agreed objectives and corrective actions defined into contractor audit plan
 • Adapt to changes in work practices and Service activities
 • Act in the best interest of the affiliate at all times.
 • Seek out learning opportunities and transfer new skills and knowledge to the Service
 • Adhere to the values and principles of the Company Code of Conduct at all times
 • Willingly and openly share good practice.

Materials & QA/QC Supervisor

Location: Nigeria

 • Ensure proper spares management and implementation of industry/contractor best practice in material Mgt
 • Efficient Dispatch / Receipt of equipment and materials by CPY or CTR at operational base or Site
 • Liaise with and alert CPY logistics organization regarding equipment movements
 • Monitor quality requirements in accordance with CTR quality assurance policies and CPY specifications
 • Initiate non conformance reports (FPR, FNCR) as required
 • Perform Product identification and traceability activities as required

Senior Subsea Supervisor

Location: Nigeria

 • Review operations programs and ensure follow-up of operations
 • Supervise the implementation of operation programs
 • Optimize activities of service providers and assess their performance
 • Optimize operations and rig equipment in relation with engineering, geology, contractors and reservoir entities
 • Ensure or control daily and final reporting of wells or of operations
 • Ensure the respect of safety rules and frames of reference and ensure the reliability of technical information

Management assistant

Location: Netherlands

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
 • Beheren van en regie hebben op een complexe agenda;
 • Proactief beheer van de inbox, prioriteren van mails en zelfstandig afhandelen, zodat de manager de meest prioritaire zaken krijgt voorgelegd (signaleren, acties uitzetten en voorbereidend werk);
 • Organiseren van vergaderingen en voorbereiden van presentaties;  Proactief informeren van manager en projectleider zodat zij goed voorbereid zijn voor vergaderingen en presentaties;
 • Werken met Ibabs;
 • Ruime ervaring met het notuleren van vergaderingen;
 • Onderhouden van contacten in het netwerk;
 • Verantwoordelijk voor het (digitale) documentbeheer van één of meer projecten; Actief samenwerken met andere projectsecretaris(sen) en programmasecretaris(sen) op inhoud, proces en procedures;
 • Treedt op als plaatsvervangend programmasecretaresse binnen het team Omgevingswet;
 • Ophalen en verzamelen van input bij medewerkers voor de voortgangsrapportage;
 • Aanmelden, ontvangen en begeleiden van bezoekers;
 • Ondersteunen en achtervang zijn van collega’s op het secretariaat;
 • Acties bijhouden en bewaken van lopende activiteiten.
Dit betreft een tijdelijke functie voor maximaal 36 maanden voor 36 uur per week bij VNG Realisatie.
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.