WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

Logistics / Operations Manager

Location: Gabon

Our Logistics ans Operations Manager will be based in Port Gentil / Gabon. 
Main responsibiities :
Manages overall operations and is responsible for the effective and successful management of labour, productivity, quality control and safety measures as established and set for the Operations Department.
Ensures safe and efficient logistics operations. Enhances operational procedures, systems and principles in the areas of information flow and management, business processes, enhanced management reporting and supervises opportunities to expand systems.
Responsibilities include supervising, planning, assigning and directing work; managing the team of Department Managers i.e. 4 Departments for a total of 150+ people. Operations for all departments are divided by projects, clients, or type of activities (Heavy equipment logistics or Light vehicle logistics). Support functions include high level overseeing Maintenance Department

The main goal will be to put in place an efficient system for the pro-active organization & planning of all Logistics & Maintenance Activities while enhancing our safety & quality standards

Main area of focus will be:
 • Logistics
 • Business Development
 • Reporting
 • Maintenance

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Gezocht steigerbouwers 1 en aankomend steigerbouwers.
Voor een langdurig project in de kop van Noord Holland (Den Helder) zijn wij op zoek naar steigerbouwers in het bezit van VCA en steigerbouwcertificaat.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


E-I Technician/ Process Operator

Location: Netherlands

Elektro/Instrumentatie technici die “on the job”, zowel theoretisch als praktisch, opgeleid willen worden tot zelfstandig werkend Proces Operator/E-I technicus.
 

Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Ingenieur Génie Civil

Location: Gabon

Onstream recherche actuellement pour un de ses clients basé à Port Gentil un/e Ingénieur Génie Civil. Les responsabilités qui lui seront confiés sont la gestion d'un portefeuille clients et la réalisation d'études ( lecture et établissement de plans sur Autocad) 

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


Finance Manager

Location: Gabon

Our Finance Manager based in Gabon will ensure a high level of performance of the Finance Shared-Service Centre assigned to the Onstream Group operations in Africa with the objective of maintaining and improving the financial health of the Company.
His/Her main responsibilities will be : 
 • Setting-up the Finance Shared-Service Centre in Africa;
 • Formulating, establishing and enforcing its strategies and objectives;
 • Drafting and reviewing the policies and procedures;
 • Planning, implementing, evaluating daily operations of the Finance Shared-Service Centre;
 • Being a point of reference for all issues coming from the members of Centre;
 • Monitoring and analysing the accounting data and producing financial reports for the subsidiaries 
 • Presenting financial (performance) information, as producing reports and cash flow projections to Management;
 • Advising the Management on budgets, cost benefit analysis, forecasting needs and securing funding;
 • Checking incoming invoices against the budget and purchase orders;
 • Being the point of reference for the major Clients and Suppliers regarding their financial matters;
 • Analysing and interpreting financial data and recommend changes to improve systems and financial performance;
 • Being responsible for all financial activities of the Company, such as preparing the Profit and Loss report, the Balance Sheet reports for the stakeholders;
 • Being responsible for monitoring and negotiations of banking activities of the Company;
Ensuring adequate cash flow to meet the Company’s needs.

Procurement Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
Principal Accountable:
 • Designing and implementing the overall procurement goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders.
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated.

Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

HR Coordinator

Location: Netherlands

 • Forecasting future Manpower needs for Client/s (demand forecasting) in close cooperation with Manpower Business Development Manager;
 • Forecasting the future availability of Manpower (supply forecasting) in close cooperation with Planning Coordinator;
 • Anticipating the problems of potential surpluses or deficits of Manpower in close cooperation with Planning Coordinator;
 • Analysing actual labour turnover figures and trends as an input to supply forecasts in close cooperation with Planning Coordinator;
 • Drawing up plans to match supply to demand for the Management review;
 • Analysing productivity, the utilization of Manpower and the scope for increasing flexibility to respond to new and changing demands in close cooperation with Workforce Planning Coordinator;
 • Drafting, updating the Job Descriptions for the office and on-site Staff;
 • Working closely with the Manpower Business Development Manager/Recruiters on manpower needs;
 • Building and maintaining productive working relationships with the Personnel and Line Managers and proactively seeking feedback to ensure a quality-focused service is being provided;
 • Ensuring that the on-site Staff is well-trained and possesses all required certifications on-time;
 • Being the focal point for all NOGEPA training courses required by the Client/s;
 • Checking the training matrix and making sure all refreshers are planned on time in close collaboration with Planning Department;
 • Remaining up-to-date with the Labour Law and Social Security regulations of the Netherlands;
 • Participating actively at Trade Union meetings;
 • Advising Management on CLA’s, drafting/amending CLA’s;
 • Answering miscellaneous questions coming from the personnel with regards to their working conditions and CLA
 • Keeping an eye on Employment Contract expiration days, preparing Contract Extension, End of Trial Period and other employment letters, updating the HR database;
 • Ensuring that the Staff is paid correctly and on time;
 • Being contact point for the Company Doctor and ARBO;
 • Monitoring and registering sickness (in line with the “Gatekeeper Improvement Act”);
 • Monitoring the overtime the Employees do in connection with their training;
 • Entering employees into the Pension Scheme;
 • On- and off-boarding of the Staff;
 • Being a focal point for the Employees and their Managers regarding all HR and payroll-relating questions;
 

HSE Manager

Location: Netherlands

 • Responsible for corporate oversight of QHSE compliance for assigned facilities by serving as a corporate HSE point of contact and QHSE expert;
 • Manage and support the development, implementation and maintenance of the Health and Safety elements of the company’s HSE Management System and ensure that the goals and requirements of the Company’s HSE Policy and associated Corporate and HQ Standards are achieved in all activities;
 • Ensure that the company’s HSE Management System supports the delivery of Regulatory Compliance;
 • Carry out Safety Audits on-site (workshop/client location);
 • Travel to the various offshore locations to carry out HSE inspections;
 • Carry out incident investigations;
 • Plan Safety Drills on various locations;
 • Support development and implementation of company annual HSE plans, goals, and strategies for improving safety performance including KPI’s;
 • Maintain and develop Emergency Response Plans, Systems and Organisation;
 • Supports Tenders Services with required HSE paperwork completion;
 • Prepare exercises and training materials and their delivery;
 • Be able to set up the procedure and train the existing personnel on the project for their implementation;
 • Achieve annual targets for incident frequency, severity and related cost reductions;
 • Ensure that the environmental management system conforms to the requirements of this International Standard;
 • Ensure that the processes are delivering their intended outputs;
 • Ensure the promotion of customer focus throughout the organization;
 • Ensure that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented.

Group QHSE Manager

Location: Gabon

 • Maintaining and developing the implementation of the Health and Safety elements of the Company’s HSE Management System, and ensuring that the goals and requirements of the Company’s HSE Policy and associated Corporate and HQ Standards are applied in all activities
 • Ensuring that the Company’s HSE Management System supports the delivery of Regulatory Compliance
 • Participating in development and implementation of the Company annual HSE plans, goals and objectives for improving safety performance including KPI’s
 • Maintaining and developing Emergency Response Plans, Systems
 • Preparing and coordinating exercises and training materials and their delivery
 • Being able to set up the procedure and train the existing personnel on the project for their implementation
 • Achieving annual targets for incident frequency, severity and related cost reductions
 • Ensuring that the OH&S management system is established, implemented and maintained in accordance with this OHSAS Standard
 • Ensuring  that reports on the performance of the OH&S management system are presented to top management for review and used as a basis for improvement of the OH&S management system.
 • Ensuring that the environmental management system conforms to the requirements of this International Standard
 • Reporting on the performance of the environmental management system, including environmental performance to Management
 • Ensuring that the quality management system conforms to the requirements     of this International Standards
 • Ensuring that the processes are delivering their intended outputs
 • Reporting on the performance of the quality management system and on opportunities for improvement to Management
 • Ensuring the promotion of customer focus throughout the Company
 • Ensuring that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented

HR & Management Assistant

Location: Netherlands


PA to MD
 • Acting as a first point of contact;
 • Organising events and conferences;
 • Reminding the MD of important tasks and deadlines;
 • Liaising with staff, suppliers and clients;
 • Collating and filing expenses;
HR support
 • Maintaining Employee files, managing HR database; On- and off-boarding of Employees: ;
 • Drafting job offers, employment contracts, end of trial period, extension of contract and dismissal  letters or similar;
 • Being a contact person for ARBO and UWV; Keeping a track of presence and absence;
 • Working with Group HR Manager on various HR projects.
Office Administration
 • Welcoming visitors and providing assistance as needed, answering incoming phone calls, monitor incoming and outgoing mail,
 • Coordinating office activities and operations to secure efficiency and compliance to company policies;
 • Ordering office supplies as needed and maintaining proper stock levels; Monitoring and maintaining office equipment;
 • Supporting Staff and Management with various tasks, such as, but not limited to filling in travel expense and annual leave forms;
 • Organizing catering, coffee, or other refreshments as needed; Organizing conference room scheduling, equipment, and cleaning;
 • Coordinating building and maintenance issues for general repair and updates;
 • Organizing special functions and social events.Coordinating travel, including flights, hotel, visa and car rental arrangements for the personnel; 

Field Medic offshore

Location: Nigeria

1) Routine care consisting in:
- Carrying out routine nursing care and procedures;
- Carrying out consultations, drug delivery and minor procedures within his competence under supervision and support of "Head Emergency & Field support"/CMO;
- Handling medical equipment and pharmacy in the sick-bay (equipment maintenance follow-up, stock management for drugs...), paying special attention to emergency preparedness;
- Referring patients who require further attention after consultation with the "Head Emergency & Field support"; 2) Emergency care consisting in:
- Carrying out 24/7 immediate initial assessment and stabilization upon arrival of any patient with critical condition;
- Immediate reporting to "Head Emergency & Field support"/CMO and initiation of the Medevac/Medrescue process in accordance with the COMPANY Medical Evacuation Plan (PLN-HSE/GEN-M09-54);
- Coordinating the First Aid/Stretcher Team for emergency evacuation;
- Initiates, when the situation warrants, the Multiple Casualty Plan:
- Ensuring that proper medical resources (drugs, disposables and equipment) are available and operational 24/7;
- Carrying out a weekly exercise (single casualty) with Stretcher Team and a large-scale multiple casualty exercise involving the OIM on a quarterly basis. Hygiene
- Conducting with HSE Advisor the weekly hygiene visits in accordance with Company rule;
- Conducting Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) procedure with the Camp Boss; - Providing hygiene education for all Catering personnel and checking personal hygiene;
- Ensuring that all catering personnel have valid medical certificate;
- Supervising pest control in catering and accommodation areas,
- Carrying out a weekly inspection in the living quarters together with the Campboss, the GMC Utility and HSE Supervisors;
- Managing medical waste in accordance with company rule;
- Reporting to OIM/RSES

Operations Manager

Location: Nigeria


Key Responsibilities
 • Management of existing (Stubb Creek and Uquo Fields) onshore Niger Delta assets and associated processing facilities and infrastructures
 • Full accountability for:
Production and Process Engineering (Petroleum Engineering, Production Engineering)
Well Engineering (Drilling and Completion)
Capital Projects & Engineering
Project Interface and Integration (linkage to existing midstream business, gas sales and industrial offtake customers)
Upstream Operational Readiness
 • Leading and ensuring production operations are safe, secure and reliable and meet the Company’s HSSE Policy
 • All operating assets are compliant with the Asset Operating plan and the Operating and Maintenance Philosophy
 •  Operations staff are competent, capable and trained for the role to which they are appointed
 • Delivering the annual Operations Plan within approved Work Programme and Budget
 • Able to mentor and develop teams, including production engineers, field superintendents, facilities engineers

Role Description
 • The incumbent also has a functional linkage to the client's corporate management
 • The accountabilities include leading, developing and implementing:
Annual Production Plan
Operating and Maintenance Plans
Annual Work Programme and Budget
Asset Risk Management Plans
 • Compliance Register – Safety Critical Items Testing; Certification; Delinquent Testing issues
 • Operations staff development and training plans
 • Field and Asset Development Capital Plans and Projects complete with appropriately risked Costs, Schedule and Phasing
 • Deliver approved Projects to meet agreed delivery metrics, including Cost and Schedule
 • Emergency Response Plans are defined and drilled
 • Producing Weekly, Monthly and Quarterly Reports and others as directed

Senior Subsea Specialist

Location: Nigeria

The Senior Subsea Specialist is an Offshore / Rotational position based in Nigeria.
He/she will be responsible of the following:
- Generate Drilling & Completion Service programs & ensure full compliance to company rules before implementation▪ Provide specialized technical Support to Deepwater DCSIs & Supervisor(s) as required
▪ Preparation, planning, optimisation, execution and follow up of the subsea operations
▪ Optimize operations and rig equipment in relation with engineering, geology, contractors and reservoir entities
▪ Ensure management of change document is prepared by DCD teams & approved before implementation
▪ Liaise with other entities for studies, engineering input and details required for preparation of well program, plans and contingencies.
▪ Ensure the respect of safety rules and frames of reference and ensure the reliability of technical information
▪ Ensure the suitability to operational requirements of personnel, equipment and services
▪ Enhance Subsea equipment design and operational procedures to optimize safety and efficiency
▪ Follow up of proposed CONTRACTOR project maintenance schedule, optimization of equipment maintenance requirements to enable delivery of “fit for purpose” equipment.
▪ Provides Onne technical team support; review and delivery of periodic maintenance procedures for scheduled and preventative maintenance activities.

At all times, the Service holder will:
▪ Lead HSE commitment to Company Policy and Standards
▪ Maintain awareness of and ensure compliance with all relevant Statutory and Company HSE standards
▪ Actively lead Company safety awareness and initiative schemes

Environment:
-Deepwater environment with high cost exposure
-Transverse activities across all the disciplines within DCD (Drilling; Fluids; Wells & Intervention, GSR).
Accountabilities :
Guarantee the accomplishment of the drilling and/or completion and/or work-over operations, in compliance with codes of practice, safety and environmental protection, all while optimising costs and lead times
▪ Contribute to the return on Exploration & Production investments, through a continual search for the improving equipment, services and operational procedures
▪ Perform drilling and completion Service program review and ensure best practices are utilized
▪ Support interventions on subsea assets including all documentation/programs involving XT, Tubing Hangers completions and ROV intervention Services with all the associated running tools.
▪ Coordinate necessary meetings between services companies and rig contractor
▪ Ensure all operations are carried out in accordance with programs, HSE requirements and Company rules.
▪ Perform complex technical studies and troubleshooting problems for operations.
▪ Follow up rig operations including regular rig visits; monthly HSE meetings at the rig site and CWOP meetings
 

Installation Engineer

Location: France

You will be in charge of the installation of subsea structures, mooring systems, risers systems, flexible flowlines and umbilicals. You will prepare the mission and then support the offshore crew during the operation. You will insure the interface with the Client, the suppliers, the offshore crew and the design team.
Your main responsibilities will be:
 • You are autonomous in the preparation and Offshore support activities for products installation,
 • You take responsibility for a package and a group of Engineers on a major project,

Project Fabrication Engineer

Location: Angola

Mission: For support on an Early Engineering Design (FEED) and tender - Performing basic pipeline design tasks including preliminary standard design checks (wall thickness mechanical design, stability, layout arrangement, lateral buckling screening) to detailed analyses (lateral buckling & walking detailed analyses, On-bottom roughness analyses, …) as required.
 • Performing components or global model detailed design analyses (by Finite Element Analyses)
 • Performing spool and jumper preliminary analyses (by Finite Element Analyses)
 • Providing support to procurement activities for the scope in ownership: preparation of MTOs, review and follow-up of supplier offers and technical deliverables
 • Preparing and participating to peer reviews and design reviews with Client
 • Proposing optimizations solution, cost reductions
The contractor will provide support to FEED and tender team by
The engineer shall be mobilized into Rigid Pipeline discipline offices in GPC Paris for proximity with project team and will report to the pipeline mechanical lead engineer for activities on FEED/tenders.
 • Scope for: Pipeline Design and Analyses Senior Engineer
 •  Experience required: Pipeline design engineer with minimum 5 years’ experience in offshore industry and seniority in offshore pipe design and analyses
 • Key skills: Good practice of Finite Element Analyses and Abaqus software

Jacket Fabrication Package Engineer

Location: Angola

The jacket Fabrication Package Manager is in charge of the management and the execution of the assigned package in the project in accordance with technical and planning constraints. He implements the planning established by the Project Manager and develop all required KPIs to have a long term vision of the planning.
He must ensure that fabrication is performed according to Contract requirements.
He organizes and follows the work assigned to the Project Fabrication Engineers working on his package.
KEY RESPONSIBILITIES
Resources
 • Lead the Project Fabrication Engineers.
 • Define the priorities for the fabrication activities in his package with the assistance of the Fabrication Project Manager.
 • Ensure Subcontractors, if any, are aware of Project planning and requirements.
Contract & Budget
 • Follow-up of fabrication budgets (man-hours) and productivity in his package.
 • Control operational interfaces and performance of Subcontractors, if any, to enable compliance with budget and with fabrication schedule.
 • Identify Changes in Contract and determine cost/time impact to keep and improve Project results.
Fabrication
 • Organise the fabrication activity of the Project with assistance of the Project Fabrication Engineers and in collaboration with the Fabrication project manager.
 • Co-ordinate activities of the QC department, production engineering and project fabrication superintendents assigned to the project.
 • Implement the Project Fabrication planning
 • Monitor the follow up of Project materials and materials free issued by Client and Subcontractors.
 • Schedule the production according to reception of material
 • Ensure the material Traceability is implemented with the assistance of QC department.
 • Monitor the progress and the productivity by producing KPIs and propose/implement measures to reach intermediate and final objectives.
 • Identify the risks for the package not to meet the contract requirements and propose corrective measures.
 • Ensure that Project Quality requirements are fulfilled
INTERFACES   
The Fabrication Package Manager communicates with
 • Fabrication Project Manager for reporting on any contractual matters, risks foreseen, schedule impacts or changes, fabrication sequence and Project Fabrication Engineers scope of work.
 • Project Fabrication Engineer & Fabrication Superintendents for organising the production
 • Supply chain department for subcontracting and procurement.