WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

RESPONSABLE HSE

Location: Gabon

Dans ce cadre nous recherchons un/e Responsable HSE pour nos différents sites au Gabon. Vous serez garant/e de  l'évaluation des risques et la définition de la politique de sécurité des hommes, des installations industrielles, des stockages de matières premières, intermédiaires et des produits finis.
A ce titre, vous êtes chargé/e de :
 • Participer avec la direction de l'entreprise à la définition de la politique de sécurité et environnement.
 • Assurer la mise en place de cette politique, l’animation et le suivi
 • Garantir l’amélioration continue
 • Assurer les certifications ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Organiser les actions de sensibilisation et de formation du personnel à la sécurité, à l'environnement
 • Participer à l'animation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
 • Animer et traiter les retours d’expérience
 • Communication Interne : ensemble du personnel avec note de service, journal semestriel
 • Communication externe: De 25 à 50% du temps de travail
 • Mener des réunions, définir l’arbre des causes et rédiger le rapport d’accident
 • Organiser et diriger l'intervention des secours
 • Réaliser et mettre à jour les dossiers de sécurité (étude de danger, étude d’impact, analyse de risques, document unique, PPI, POI…)
 • Elaborer le dossier de déclaration, le document unique
 • Etablir les procédures écrites
 • Rédiger des rapports d’accidents
 • Etablir les diagnostics et les bilans de sécurité
 • Gérer le système documentaire
 • Effectuer des audits internes et externes en matière d’application process, réglementations et certifications
 • Rédiger les comptes rendus hebdomadaire
 
 • Assurer la veille réglementaire en matière de sécurité et d’environnement
 • Suivre les différentes mesures, le contrôle des rejets, l’élimination des résidus
 • Suivre les différents indicateurs évaluant les résultats sécurité et environnement
 • Contrôler le respect des consignes sécurité et port des équipements
 • Mobilité (déplacement sur site)

Operator E&I Technician

Location: Netherlands

E&I technicians verrichten werkzaamheden op het gebied van elektrische energievoorziening (eigen
energieopwekkinginstallatie, hoogspanningsinstallatie), elektrotechnische gedeelten en instrumentele besturing (centrale en lokale meet- en regelsystemen) aan de diverse productie- en algemene installaties op de platforms/satellieten. Tevens beschikt men over gespecialiseerde elektronische meetapparatuur, kalibratie-apparatuur e.d. De E&I technicians kunnen voor ondersteuning terugvallen op de senior E&I technican, welke op zijn/haar beurt terug kan vallen op engineers aan de wal en externe specialisten van leveranciers.

Jouw werkzaamheden:
 • Waarborgen van een ongestoord productieproces op de satelliet (scheiden, drogen, compressie) conform de geldende specificaties:
 • Controleren van de voortgang en kwaliteit van het productieproces aan de hand van alarmering, meet- en regelpanelen en visuele waarneming
 • Nemen van monsters en uitvoeren van standaardanalyses
 • signaleren/ analyseren van onvolkomenheden en vaststellen van corrigerende maatregelen in overleg met de A-operator en/of senior operator
 • oplossen van onvolkomenheden door het bijregelen van productie-installaties,
 • uitvoeren van reparaties, verwisselen van onderdelen, inzetten van reserveapparatuur e.d. m.b.v. diverse handgereedschappen
 • geven van aanwijzingen aan contractors (gebruikmakend van Engelse vaktermen).
 • Preventief onderhoud en verhelpen storingen op E&I gebied
 • Uitvoeren van preventief onderhoud en oplossen van storingen op E&I gebied:
 • Voorbereiden van herstelwerkzaamheden door het stellen van prioriteiten,
 • vaststellen van werkwijze, benodigde middelen, inschatten van benodigde ondersteuning en deskundigheid op ander vakgebied e.d.
 • uitvoeren van preventief en correctief onderhoud volgens voorschriften/richtlijnen en geplande werkzaamheden
 • lokaliseren van storingen en storingsoorzaken a.d.h.v. indicaties, aanwijzingen en zelf verricht onderzoek
 • herstellen van storingen/uitvoeren van reparaties, opstarten en proefdraaien
 • bedienen, instellen, regelen van apparatuur, hanteren van handgereedschappen bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

 

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Je taak bestaat uit het monteren en demonteren van steigers op een professionele en veilige wijze. Als deskundig steigerbouwer kun je bij diverse projecten worden ingezet. Het is hierbij belangrijk dat je aantoonbare werkervaring binnen de steigerbouw hebt. Je beschikt tevens over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt geen hoogtevrees.

Wij bieden een leuke functie met een prima salaris volgens cao.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


QHSE MANAGER

Location: Netherlands

•      Responsible for corporate oversight of QHSE compliance for assigned facilities by serving as a corporate HSE point of contact and QHSE expert;
•      Manage and support the development, implementation and maintenance of the Health and Safety elements of the company’s HSE Management System, and ensure that the goals and requirements of the Company’s HSE Policy and associated Corporate and HQ Standards are achieved in all activities.
•      Ensure that the company’s HSE Management System supports the delivery of Regulatory Compliance.
•      Support development and implementation of company annual HSE plans, goals, and strategies for improving safety performance including KPI’s;
•      Maintenance and development of Emergency Response Plans, Systems and Organisation.
•      Preparation or coordination of exercises and training materials and their delivery.
•      Be able to set up the procedure and train the existing personnel on the project for their implementation
•      Achieve annual targets for incident frequency, severity and related cost reductions;
•      Ensure that the OH&S management system is established, implemented and maintained in accordance with this OHSAS Standard;
•      Ensure  that reports on the performance of the OH&S management system are presented to top management for review and used as a basis for improvement of the OH&S management system.
•      Ensure that the environmental management system conforms to the requirements of this International Standard;
•      Report on the performance of the environmental management system, including environmental performance, to top management.
•      Ensure that the quality management system conforms to the requirements of this International Standard;
•      Ensure that the processes are delivering their intended outputs;
•      Report on the performance of the quality management system and on opportunities for improvement in particular to top management;
•      Ensure the promotion of customer focus throughout the organization;
•      Ensure that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented.


SUPERVISEUR MECANIQUE ENGINS LOURDS GABON

Location: Gabon

Ce poste est en Rotation : 4 semaines sur site/ 4 semaines en recuperation 
 
Gérer et animer, dans le cadre de la maintenance préventive ou corrective, plusieurs équipes 
Organiser les interventions des équipes et la maintenance des équipements roulants et non roulants
 • Animer et gérer, à partir de directives, une ou plusieurs équipes
 • Indiquer les tâches à effectuer aux équipes
 • Gérer les plannings de personnel de son atelier
 • Maîtrise des outils informatiques de gestion
 • Gérer le parc matériel et de pièces de rechange
 • Prévoir les compétences disponibles pour faire face aux aléas de fonctionnement
 • Identifier les solutions techniques d’amélioration des équipements et installations
 • Est en charge des réparations et des réglages à partir des données techniques du constructeur
 • Assurer une veille réglementaire
 • Participer aux actions qualité et à la conception des nouvelles installations
 • Veiller à l’hygiène et à la sécurité de l’environnement de travail
Appliquer et former à la qualité et sécurité au travail

HR Administration Manager

Location: Netherlands

Our HR Administrator is a field person. He/she will
-Be responsible for all Onstream Group HR related activities within the Head Office
-Coordinate and provide HR guidance to all global offices (Monaco, Nigeria, Gabon, Mozambique, Kazakhstan etc).
-Act as Office manager of the Head Office location
 
Mains responsibilities :
Support the BD Director for, setting-up and running of Country Offices.
Manage continuous improvements of the Group’s core HR & Administrative process.
With direct line managers, clearly define the responsibilities, accountabilities & annual targets for staff.
Prepare HR documents, like employment contracts and new hire guides
Answer employees and HR local offices queries about HR-related issues
Make sure that payroll department are provided with relevant employee information (e.g. leaves of absence, sick days and work schedules)
Maintain and organize the personnel records, update internal databases (e.g. record sick or maternity leave) for expats and HQ employees
Participate in HR projects
Conduct employee onboarding and help plan training & career development
Provide support to employees in various HR related topics such as leaves, compensation etc. and resolve issues and problems
Assist in development and implementation of human resource policies
 

Topside Inspection Technician (Pressure Vessels and Piping) - Locals

Location: Nigeria

 • Assist the CLIENT Topside Inspection Head in defining Scope of work related to yearly inspection of pressure vessels and piping
 • Ensure coordination with support entities for campaign preparation
 • Follow-up the Inspection Works performed by Inspection Contractors
 • Perform Inspection Works himself / herself, as required. in accordance with own level of Certification,
 • Maintain Databases as-required
 • Review reports and ensure Notifications related to integrity are raised and closed in a timely manner
 • Provide Technical Assistance and Support to the Offshore Staff
 • Ensures coordination with Logistic and materials staff about material procurement, transportation to/from site, material issues from stock, etc.

Maintenance Methods Engineer (Local)

Location: Nigeria

 • Contribute to building of Methods and Support activities within the Maintenance entity.
 • Contribute to development of the terms of reference for the Maintenance entity, including policy reviews, budget planning and controls, maintenance management procedures and plans as per guidelines provided by Management in accordance with Company DGEP rules.
 • Develop methods performance to improve Maintenance and/or Inspection activities performed on the two FPSO’s
 • Monitor maintenance entity activities, evaluate performances, and propose improvements and optimization.
 • Contribute to Maintenance works follow-up, equipment condition analysis, etc. in view to maintaining and optimizing the operations and performance of equipment.
 • Challenge and review the existing maintenance plans in terms of operations, periodicity, estimated hours (workload balancing), procedures and spare parts requirement, make recommendations for optimization and improve the database as necessary.
 • Carry out re-engineering and assist all re-engineering special teams as required: Implement data change in CMIMS (Criticality Studies, class updates, Area Studies, Strategy reviews and updates, functional location, BOM, spare parts and MPLAN’s) by filling and transmitting the required templates to the UNISUP Lead User or Company HQ UNISUP team.
 • Perform a variety of data and document analysis/management activities to support re-engineering activities taking place in the entity.
 • Monitor the use of CMIMS by all entities and perform/advise regular system housekeeping actions in order to maintain it updated.
 • Regularly review activity backlogs and contribute actively to eliminate it by assisting to identify Work Orders to be closed and/or Services to be performed or re-scheduled.
 • Be in full charge to report all Maintenance entity activities including issuance of dashboards and all maintenance reports (Weekly, Monthly, Quarterly, Partner Reports, NAPIMS Reports, Company HQ reports, etc. Carry out required database extractions and analysis in order to present quality reports. Periodically review those reports and suggest ways of improvement in content, presentation, etc....
 • Liaise with all entities (Company HQ, Production, Inspection, ECP, C&P, Offshore Sites, etc...) in order to respond to issues/requests/reports/analysis bothering on Maintenance Support activities/subjects.
 • Assist the Methods Coordinator to Coordinate the Activity Planning developed by Maintenance entity. Collate all work plans originating in the team and liaise with IOP department to ensure that Maintenance entity Plans are efficient and properly followed in view of budget control, production optimization, and HSE best practice.
 • Assist with the preparation of Maintenance Entity Short to Long term Plans (5WLA, 4MLA, 2YLA Plans)
 • Follow equipment failures/breakdowns, and ensure that losses of performance are promptly and efficiently monitored using the KPI’s.
 • Contribute to initiation, control, and validation of studies aimed at equipment optimization and Maintenance efficiency.
 • Provide support and assistance of whatever nature to Maintenance department, as much as required and feasible, to follow-up maintenance activities.
 • Participate with Maintenance entity, Contractors and other operations Staff to the preparation of the maintenance and inspection activities to be carried-out at the time of major planned shutdowns.
 • Contribute to cost control of operations under Maintenance entity. Assist to prepare/review budgets, initiate/follow-up 3S Roadmap Initiatives aimed at cost cutting in order to reduce Company general Operational Expenditures (OPEX).
 • Perform other functions that may be delegated to him from time to time by his hierarchy
 • Act as Head Of CMIMS and Reporting from time to time during holder’s absence
 • Assist the MTMC Campaign teams in his capacity as Company Representative whenever required.

Topside Inspection Technician (Lifting equipment and structures) - Locals

Location: Nigeria

Contribute within the Onshore Inspection Team to the performance of the Operational Inspection activities performed Offshore, by assisting in: Campaign Preparation; mobilisations, supervision of work, works follow-up, reporting, documentation filing and reports / data recording.
 • Assist the CLIENT Topside Inspection Head in defining Scope of work related to yearly inspection of Structures and 6 monthly inspection of lifting equipment
 • Ensure coordination with support entities for campaign preparation
 • Follow-up the Inspection Works performed by Inspection Contractors and third parties.
 • Perform Inspection Works himself / herself, as required. in accordance with own level of Certification,
 • Maintain Databases as-required
 • Review reports and ensure Notifications related to integrity are raised and closed in a timely manner
 • Ensure that lifting equipment punch lists items are closed prior to 6 monthly certification
 • Provide Technical Assistance and Support to the Offshore Staff
 • Ensures coordination with Logistic and materials staff about material procurement, transportation to/from site, material issues from stock, etc.

Safety Operations Officer (Local)

Location: Nigeria

 • Provide supports to field HSE team or any other entity during critical activities such as Full Field Shutdown, SIMOPS, drilling, etc.
 • Ensure that incidents/accidents are properly analysed, root causes properly identified and recommendations properly defined
 • Assist in follow up and/or tracking of incidents recommendations/actions in Synergi
 • Follow up with Sites and Entities on the implementation of procedures, Rex, SFN and Alerts recommendations
 • Conduct, Lead or participate in Safety Operations’ and Contractors’ HSE MS audits. Ensure that the results of the audits are clearly documented and audits recommendations are follow up to closure
 • Participate in high level Service Risk Assessments and follow up/audit the implementation of mitigated measures specified.
 • Contribute to the development and deployment of Safety Operations’ training and awareness materials across the district.
 • Contribute to the preparation of Safety Operations Annual Budget.
 • Ensure proper reporting of Safety Operations activities as specified by the management.
 • Participation in the CFT HSE evaluation of DWD Contracts
 • Liaise with HSE Reporting engineers and team member to share relevant information on reporting
 • Focal point for DWD HSE Planning and updating of primavera as part of integrated DWD planning.
 • Identify procedural gaps to develop and improve procedural controls
 • Carry out any other duties/projects that may be assigned to him by the Hierarchy.

Medewerker Interventieteam Woonoverlast

Location: Netherlands

Locatie             Schiedam
Startdatum      11 februari 2019
Duur                12 maanden met optie tot verlenging voor 36 uur per week

Jouw uitdaging
Als medewerker interventieteam woonoverlast, onderdeel van het team Toezicht en Handhaving, werk je samen met andere toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren aan de aanpak woonoverlast en huisjesmelkers binnen de gemeente Schiedam. Je werkt in een team waar een gezellige informele sfeer hangt, maar tegelijkertijd ook keihard gewerkt wordt. Een bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Schiedam samen met je collega’s is waar je het voor doet.
 
Jouw dag
Geen enkele dag is hetzelfde wat een aangename variatie op de functie geeft. Het ene moment voer je een pittig gesprek met een pandeigenaar nadat je hebt geconstateerd dat hij teveel bewoners in een woning huisvest of veel te veel huur voor deze woning vraagt. Het andere moment sta je bij een gezin in een zwaar vervuilde woning, waar je de juiste hulp voor organiseert. ’s Middags doe je vooral onderzoek naar woonfraude en de daarmee gepaard gaande juistheid van de basis registratie personen en voer je een gesprek met een overlastgever, die na meerdere sommaties van partners, nog steeds overlast veroorzaakt. S’ avonds maak je deel uit van een grote integrale actie op straat waar je met verschillende partners als de politie, de wooninspecteur, de belastingdienst en het huurteam, actief controles doet naar huisjesmelkers mogelijk in combinatie met ondermijnende criminaliteit. Verslag maken van alles wat je doet is een essentieel onderdeel van je werk. Het helpt de analist in zijn onderzoek en draagt bij aan een goede voortgang van jouw dossiers.
 

Medewerker Publiekswerkzaamheden C

Location: Netherlands

Locatie            Schiedam
Afdeling           KCC
Startdatum      1 februari 2019
Duur                5 maanden met optie tot verlenging voor 36 uur per week
 
Medewerker Publiekswerkzaamheden C.
We zoeken een medewerker die voornamelijk wordt ingezet voor de ontvangst van klanten in het Klant Contact Centrum (gastvrouw/heer functie) en voor het uitreiken van diverse documenten (reisdocumenten, rijbewijzen, eigen verklaringen, parkeerkraskaarten etc.).
Betrokken moet flexibel inzetbaar zijn (maandag t/m vrijdag en op de koopavond donderdag) en je wordt ingeroosterd wanneer inzet vereist is.
Schiedam werkt met vastgestelde servicenormen. Je helpt klanten binnen de afgesproken normen en afhandeltijden.  
 
Let Op: het gaat dus echt alleen om bovengenoemde taken en betreft dus een tijdelijk dienstverband i.v.m. langdurige ziekte vaste medewerker.

Commissioning Engineer (Local)

Location: Nigeria

1. To promote HSE behaviour within the commissioning activities and verifies that HSE procedures are implemented by commissioning team.
2. To develop a strategy in order to minimize offshore commissioning and minimize lost time due to interfaces.
3. To define, mobilize and manage an organization which will cover the preparation and the execution of commissioning
4. To manage the preparation of precommissioning/commissioning procedures and reporting tools (including technical database when applicable, planning, punch list control).
5. To manage the execution of commissioning to achieve maximum productivity, minimize cost and achieve smooth hand over.
6. To co-ordinate with other project entities/existing facilities.
7. To supervise the reporting of commissioning execution to ensure that all technical, contractual and cost information is properly recorded, collected and available for inspection/reference as required by law regulations and company policies.
8. To supervise the schedule of commissioning in order to reach the planned end date
9. Commissioning preparation phase:
- Responsible for the review and the approval of the various commissioning preparation tasks to be performed by the Contractor: work repartition, priorities, resources, schedule, coordination of the preparation team.
- Review and approve the commissioning management procedures (hand over, interfaces, punch list, internal organisation…).
- Review and approve the commissioning dossiers prepared by the Contractor (including database populating and operational test procedures writing).
- Coordinate activities of the Company commissioning supervision team (system engineers, discipline supervisors, planning / punch list controller).
- Identify and address all interface issues with other project packages with respect to commissioning.
- Prepare overall commissioning plan.
10. Commissioning execution phase:
- Responsible for the overall safety of commissioning activities.
- Responsible for witnessing and monitoring the precommissioning activities performed by the Contractor.
- Countersign all precommissioning dossiers at Ready for Commissioning (RFC) status.
- Control all commissioning activities performed by the Contractor.
- Check progress against planning and recommend any necessary corrective actions, close follow up on punch list.
- Ensure correct reporting of commissioning activities in time frame.
- Report immediately any unexpected events which may affect the commissioning of the plant or the start up
- Review and approve the commissioning dossiers after completion of commissioning activities and sign the Ready for Start Up and hand over certificates
11. Any other related activities that may be assigned by the hierarchy


Juridisch Medewerker Handhaving Houten

Location: Netherlands

Locatie             Houten
Startdatum      Z.S.M.
Duur                6 maanden met optie tot verlenging voor 36 uur per week

Opdrachtomschrijving
 • Je verzorgt en bewaakt de afdoening van minder complexe tot complexe handhavingsacties en treedt op als vakinhoudelijk aanspreekpunt;
   
 • Tot je verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, prioriteren van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten met (vak)specialisten en het bewaken van de voortgang. Verder lever je een bijdrage aan kennisdeling en kennisvergroting binnen en buiten je vakgebied;
   
 • Je verricht handhavingstaken door uitvoering te geven aan het drie stappenplan.
   
 • Je beoordeelt constateringsrapporten over diverse overtredingen en adviseert over de vervolgstappen. De voorbereiding en uitvoering van integrale acties in het kader van ondermijning maken nadrukkelijk deel uit van je taakgebied;
   
 • Daarnaast ben je voor wat betreft toezicht en handhaving van kinderopvang (in de ruimste zin van het woord), het eerste aanspreekpunt voor de GGD;
   
 • Je levert juridische expertise bij het voorbereiden en uitvoeren van handhavingsacties, zoals het opleggen van een (voornemen) last onder dwangsom dan wel bestuursdwang; je bent zelf verantwoordelijk voor het redigeren van handhavingsbeschikkingen;
   
 • Je rapporteert over de verschillende acties naar diverse publiek- en doelgroepen en betrekt daarbij andere (vak)disciplines bij vermeende overtredingen;
   
 • Tenslotte lever je vakinhoudelijke ondersteuning bij de vertegenwoordiging van de gemeente in rechte, draag je bij aan de ontwikkeling en evaluatie van het toezicht- en handhavingsbeleid en vertegenwoordig je het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in projectverband.

Scaffolding Supervisor

Location: Kazakhstan

Inspection of scaffolding/site inspections.
Responsible for the safety of staffs and actively challenging unsafe or risky behavior.
Responsible for Safe compliance of work in accordance with Company standards
Attend sites to monitor the work being done and also monitor the correct PPE is being worn and used.
Responsible and accountable for the safe use of all machinery and equipment.
Completion of daily checks and paperwork.
Liaising with clients where necessary
Assisting in valuations and production of invoices.
Controlling of any additional works.
Developing and achieving a programme work for each site.
Managing and motivating employees, sub-contractors.
Assisting in the carrying out of risk assessments.
Maintaining the confidentiality of clients and the company at all times.
Ensuring adherence to all relevant environmental legislation
Ensuring sub-contractors work to programme and meet approved quality standards.
Introduce new and better ways to meet site programme and company aims.

Juridisch Adviseur

Location: Netherlands

Opdrachtomschrijving
Jouw belangrijkste taak is het behandelen van bezwaarschriften op het terrein van de Participatiewet en aanverwante regelingen. In deze functie treedt je op als secretaris van de Algemene Bezwaarschriften Commissie, maar behandel je overwegend bezwaarzaken na bezwaarmaker ambtelijk te hebben gehoord.
 

Medewerker Logistiek & Organisatie

Location: Netherlands

Locatie             Rotterdam
Startdatum      begin Februari 2019
Duur                6 maanden met optie tot verlenging (2x 6 maanden) voor 36-40 uur per week

Opdrachtomschrijving
Het bieden van hoogwaardige ondersteuning op het gebied van (complexe) logistiek en organisatie van afdeling Mobiliteit en Ontwikkeling. Je bent het visitekaartje van de afdeling en het eerste aanspreekpunt voor interne en externe klanten. Een dynamische functie die snelheid vraagt in de uitvoering. Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:
 
Je ondersteunt de clusters bij het inzetten van tijdelijke medewerkers in samenwerking met één of meerdere adviseurs, dit bekent dat je:
 • fungeert als backoffice voor de inkoopadministratie
 • registreert en controleert de registratie van externe (en stagiaires) in het registratiesysteem MijnHR.
 • toets en beoordeelt de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkoopdossiers in Oracle
 • zowel interne collega’s als externe partijen telefonisch te woord staat met vragen en of verzoeken
 • regelmatig aansluit bij werkoverleggen van de adviseur en draagt zorg voor een notulen indien dit wordt gevraagd
 • meedenkt in procesoptimalisatie
 • verantwoordelijk bent voor diverse administratieve verwerkingen zoals het muteren in verschillende systemen