WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

Inventory Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an Inventory Advisor to join our team. You will be responsible for establishing, executing and continuous improvement of our inventory management in several business locations for the whole Onstream Group.
 • Sustaining storage facilities, confirming the accuracy of inventory records, price and cost reports
 • Ensuring product stock is adequate for all distribution channels and can cover direct demand from customers
 • Developing and improving existing measures and policies, preventing losses and increasing the inventory efficiency
 • Devising ways to optimize inventory control procedures
 • Inspecting the levels of business supplies to identify shortages
 • Recording daily deliveries and shipments to reconcile inventory
 • Using software to monitor demand and recording product description information in current inventory systems
 • Analysing data to anticipate future needs
 • Evaluating suppliers to achieve cost-effective deals and maintaining trust relationships
 • Collaborating closely with the Procurement Advisor, warehouse employees and other staff and ensuring a good working environment to meet the business
 • Running annual ISO controls and audits of suppliers and local vendors
 • Running inventory reports on daily, weekly or monthly basis
 • Managing the product returns process (e.g. item documentation, tracking, adjusting et cetera.)
 • Advising the Manager of any unsafe conditions to assist in providing a safe environment for workers in the warehouse
 • Maintaining the warehouse in an organized and clean manner to ensure safety and good manufacturing processes
 • Advising maintenance of needed repairs or preventive care

Chef d'atelier VL/PL

Location: Gabon

Nous recherchons pour notre entité au Gabon un/e Chef d'atelier. Ce poste est basé à Port Gentil au Gabon et le/la Chef d'Atelier effectuera des rotations 6 semaines en poste/ 4 semaines de récupération. 

Ses missions : 
 • Traiter en maintenance préventive légère (vidange, filtres, etc.) les véhicules planifiés.
 • Traiter en maintenance préventive lourde les véhicules planifiés.
 • Assurer la réparation des véhicules planifiés (diagnostic, liste des pièces, dépose des pièces, remontage, essais, etc.)
 • Préparer les renseignements des fiches de travail.
 • Planifier l’activité des membres du personnel et les affecter aux différents postes, encadrer et former une équipe 
 • Suivre et vérifier les éléments d’activités 
 • Planifier et superviser l’entretien, les réparations et la réception des véhicules
 • Former du personnel à des procédures, des techniques, des procédés de production, des outils et des consignes.
 • Identifier les besoins en approvisionnement, en équipement, en ravitaillement ; établir les commandes d’outillages, de rechanges et de carburant.
 • Veiller à la propreté, l’ordre et le rangement de l’atelier.
 • Participer à l’astreinte technique du département.
 • Mener des dépannages et des réparations sur site
 • Assurer des convoyages de véhicules neufs, réformés ou à réparer.

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

Operator E&I Technician

Location: Netherlands

E&I technicians verrichten werkzaamheden op het gebied van elektrische energievoorziening (eigen
energieopwekkinginstallatie, hoogspanningsinstallatie), elektrotechnische gedeelten en instrumentele besturing (centrale en lokale meet- en regelsystemen) aan de diverse productie- en algemene installaties op de platforms/satellieten. Tevens beschikt men over gespecialiseerde elektronische meetapparatuur, kalibratie-apparatuur e.d. De E&I technicians kunnen voor ondersteuning terugvallen op de senior E&I technican, welke op zijn/haar beurt terug kan vallen op engineers aan de wal en externe specialisten van leveranciers.

Jouw werkzaamheden:
 • Waarborgen van een ongestoord productieproces op de satelliet (scheiden, drogen, compressie) conform de geldende specificaties:
 • Controleren van de voortgang en kwaliteit van het productieproces aan de hand van alarmering, meet- en regelpanelen en visuele waarneming
 • Nemen van monsters en uitvoeren van standaardanalyses
 • signaleren/ analyseren van onvolkomenheden en vaststellen van corrigerende maatregelen in overleg met de A-operator en/of senior operator
 • oplossen van onvolkomenheden door het bijregelen van productie-installaties,
 • uitvoeren van reparaties, verwisselen van onderdelen, inzetten van reserveapparatuur e.d. m.b.v. diverse handgereedschappen
 • geven van aanwijzingen aan contractors (gebruikmakend van Engelse vaktermen).
 • Preventief onderhoud en verhelpen storingen op E&I gebied
 • Uitvoeren van preventief onderhoud en oplossen van storingen op E&I gebied:
 • Voorbereiden van herstelwerkzaamheden door het stellen van prioriteiten,
 • vaststellen van werkwijze, benodigde middelen, inschatten van benodigde ondersteuning en deskundigheid op ander vakgebied e.d.
 • uitvoeren van preventief en correctief onderhoud volgens voorschriften/richtlijnen en geplande werkzaamheden
 • lokaliseren van storingen en storingsoorzaken a.d.h.v. indicaties, aanwijzingen en zelf verricht onderzoek
 • herstellen van storingen/uitvoeren van reparaties, opstarten en proefdraaien
 • bedienen, instellen, regelen van apparatuur, hanteren van handgereedschappen bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

 

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Je taak bestaat uit het monteren en demonteren van steigers op een professionele en veilige wijze. Als deskundig steigerbouwer kun je bij diverse projecten worden ingezet. Het is hierbij belangrijk dat je aantoonbare werkervaring binnen de steigerbouw hebt. Je beschikt tevens over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt geen hoogtevrees.

Wij bieden een leuke functie met een prima salaris volgens cao.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


Recruiter

Location: Netherlands

The ideal candidate will have proven experience in industrial sectors, will be a problem-solver, a team-player and with very strong interpersonal skills. Most importantly they will be ready for a new challenge and motivated to exceed candidate and client expectations!

Principal Accountabilities:
 • Management of the full Onstream recruitment lifecycle, processes and workflows: candidate sourcing, engagement, administration and reporting.
 • Implementation of innovative sourcing strategies, including referral generation, direct sourcing and savvy usage of social media and technology to gain competitive advantage in talent sourcing.
 • Proven competence in efficiently screening candidates  to determine skillset and fit with client and project needs.
 • Ensure recruitment processes are aligned, consistent and based on best-practice.
 • Leveraging your proven competence and networks in the manpower space to source both professional and technical talent in accordance with client requirements.
 • Build a network and pipeline of competent and qualified candidates in key oil & gas and industrial domains – we must find those hidden gems!!

Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


QHSE MANAGER

Location: Netherlands

•      Responsible for corporate oversight of QHSE compliance for assigned facilities by serving as a corporate HSE point of contact and QHSE expert;
•      Manage and support the development, implementation and maintenance of the Health and Safety elements of the company’s HSE Management System, and ensure that the goals and requirements of the Company’s HSE Policy and associated Corporate and HQ Standards are achieved in all activities.
•      Ensure that the company’s HSE Management System supports the delivery of Regulatory Compliance.
•      Support development and implementation of company annual HSE plans, goals, and strategies for improving safety performance including KPI’s;
•      Maintenance and development of Emergency Response Plans, Systems and Organisation.
•      Preparation or coordination of exercises and training materials and their delivery.
•      Be able to set up the procedure and train the existing personnel on the project for their implementation
•      Achieve annual targets for incident frequency, severity and related cost reductions;
•      Ensure that the OH&S management system is established, implemented and maintained in accordance with this OHSAS Standard;
•      Ensure  that reports on the performance of the OH&S management system are presented to top management for review and used as a basis for improvement of the OH&S management system.
•      Ensure that the environmental management system conforms to the requirements of this International Standard;
•      Report on the performance of the environmental management system, including environmental performance, to top management.
•      Ensure that the quality management system conforms to the requirements of this International Standard;
•      Ensure that the processes are delivering their intended outputs;
•      Report on the performance of the quality management system and on opportunities for improvement in particular to top management;
•      Ensure the promotion of customer focus throughout the organization;
•      Ensure that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented.


Project Leader / Corrosion

Location: Netherlands

The Project Leader Corrosion Under Insulation is responsible for the optimal implementation of
1/mapping of all the defined pipework and structures that are insulated. This by
unpacking, blasting, measuring wall thicknesses with found corrosion
weather preserving
insulating.
2/Also use resources and techniques to prevent Corrosion under insulation over the next 20 years such as wear pads, tracing wires and connection box applications to improve and eliminate insulation where possible.
The aim of this entire project is to accurately map the status of the plant and to create the largest possible inspection interval.
A large part of the work will be the supervision of the teams on-site and the correct reporting and administration in the company systems.
Main responsibilities:
Ensures the most safe, rapid and qualitative preparation of works
Works closely with the Field Supervisor, Production Supervisor, Plant inspector, TT coordinator, Planner and Maintenance Supervisor.
Uses the available craftsman M and E&I in the most efficient way and let this group do the maximum feasible amount of maintenance itself.
Proposes direct improvement to the total preventive maintenance plan in cooperation between maintenance engineer and implementation in the field.
Comes with concrete improvement plans to disciplines, management and stakeholders.
Ensures that the implementation is not carried out in excess of the set budget.
Has an exemplary function and transfers the company norms and values to the team.
Transfers knowledge between operations and maintenance departments.
Builds a good relationship between disciplines
Ensures the most efficient implementation based on the available budget and staff capacity.
Improves the current inspection scope, plans preventive maintenance
Implements and delivers the units in a continuous improvement cadence
 

 

Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

Project Manager Scaffolding.

Location: Kazakhstan

 Project Manager  required for scaffolding Project in Kazakhstan.
 • Direct responsibility for day to day contract management.
 • Recruitment and supervision of additional  scaffolders in all various project phases.
 • Monitor closely the activity, costs and performance of projects.
 • Must be competent in understanding technical design drawings and have the ability to work with Temporary works drawings.
 • Conducting weekly scaffold inspections (if needed).
 • Computer skills are essential.
 • Carry out site Method statements and Risk Assessments.
 • Ensure all works are carried out under  Health & Safety guidelines.
 • Working closely with the Senior Contracts Manager and Company Directors to ensure smooth running of the day to day business.

Mechanical Work Preparator CUI

Location: Netherlands

Expectations
• Ensures the safest, most rapid and high-quality preparation for flawless execution of preventive, corrective and minor modifications to mechanical and civil work.
• Connecting bridge between work preparation and execution in the field and the Operational department has the most important "customer".
• Ensures the most efficient implementation based on the available budget and staff capacity.
• Proposes direct improvement to improve the total maintenance plan in collaboration between maintenance team lead, maintenance engineer and implementation in the field.
• Works according to the Client’s Asset Management System and strives for the Client’s business optimum KPI scores.
• Comes with concrete improvement plans to disciplines, management and other stakeholders in the mechanical field.
• Ensures that the implementation is not carried out in excess of the set budget.
• Ensures standardization of work processes and performs counter calculations.
• Challenged quotations.
• Controls and influences the entire mechanical and civil maintenance process from start to finish.
• Brings the existing maintenance program to a higher level and makes an active contribution to this.
• Reports inefficiency in the various work processes to maintenance team lead and comes with concrete improvement plans.
• Contribution to integration between various disciplines within DHR GBI, but not limited to.
• Provides rest in preparation, planning and implementation and approaches problems pragmatically.
• Make a positive contribution to the team.
Accountabilities & Deliverable
• Efficient output in number of work packages.
• Minimum FSR deviations, minimum QWDs and stable good Performance Indicators.
• Provide demonstrably more efficient working methods and adjustments, elaborate and implement.
• Eliminate waste from the work process.
• Continue insourcing; fewer vendor services, but work performed by our own staff.

Recruiter

Location: Netherlands

Functieomschrijving
Heb je ervaring in de industriële sector, denk je in oplossingen, ben je een teamplayer bij uitstek en ben je toe aan een nieuwe uitdaging, dan ben jij de ideale kandidaat die wij zoeken.
 
Verantwoordelijkheden
Als Recruiter ben je verantwoordelijk voor werving en selectie van personeel binnen de Nederlandse markt, met de volgende verantwoordelijkheden: 
 • Beheer van het volledige werving- en selectieproces:
  • Actief werven van kandidaten;
  • Evaluatie van competenties;
  • Matchen kandidaat en rol/organisatie;
  • Onderhandelen en voorwaarden afstemmen in overleg met de Business Manager;
  • Administratie en rapportage.
 • Implementeren van innovatieve sourcing methodes met behulp van social media;
 • Het opzetten en beheren van Talentpools.

Chief Finance Officer

Location: Nigeria

We are recruiting a Chief Finance Officer for our client, a well established company in the food industry. 

Your main role will be supporting our client's Shared Business Service Manager in Nigeria, coordinating the teams in the different areas: Accounting, Treasury, Tax, Accounts Payable
This will include : 
 Supervising the General Accounting team tasks and overseeing
 • Posting the general ledger and cash accounting entries, thereby compensating according to the type of payment/collection to ensure that the accounting reflects the economic operations.
 • Prepare and pay for the various taxes and social security charges, ensuring correct credit of the same in all managed companies.
 
Supervising the Accounts Payable team tasks and overseeing:
 • The control of the account balances to ensure the correct status
 • Internal Customer Inquiries handling
 • Cash flow management
 
Supervising the Treasury team task and overseeing:
 • Banking map and banking pool
 • Financial facilities management (M&A, CAPEX and Working capital)
 • Cash-management; daily position and forecast
 • Payment management
 • Online banking management
 • Financial cost management and reporting
 • Management of bank accounts
 • Reconcile all the bank accounts on a monthly basis 
Supervising the Audit; Reporting team tasks and overseeing:
 • Audits and Tax inspections
 • Finance reporting
Establishment of the annual financial statements

E-I Technician/ Process Operator

Location: Netherlands

Elektro/Instrumentatie technici die “on the job”, zowel theoretisch als praktisch, opgeleid willen worden tot zelfstandig werkend Proces Operator/E-I technicus.
 

Supply Chain Support

Location: Gabon

Position Responsibilities include :
 • Sourcing equipment, goods and services
 • Research potential vendors follow up with existing ones 
 • Compare and evaluate offers from suppliers
 • Negotiate contract terms of agreement and pricing
 • Receiving and processing incoming orders from customers (Internal / External)
 • Manage order and operation system
 • Manage picking / packing / shipping of spare parts to sites
 • Manage the coordination of custom clearance for all incoming orders
 • Manage stock control of all spare parts for heavy and light equipment’s
 • Assist with quarterly inventory and monthly / weekly reports
 • File and organize all supply chain process admin
 • Operate the central maintenance management system (Optimaint) to process purchase request, create parts numbers, process PO’s, receive invoices, process of maintenance work order and planification of maintenance.
 • Setup layout and ensure efficient space utilization
 • Initiate, coordinate and enforce optimal operational policies and procedure for the warehouse

International Financial Controller

Location: Netherlands

Purpose
Based on agreed corporate guidelines set by the Supervisory Board, to enhance the Company’s overall (longer- and short term) performance through the development and successful implementation of the Company’s financial, economic, cost control, administrative, IT, policies / strategies, 5 year business plan and next year’s action plan.

Principal Accountabilities:
 • As a member of the Finance Team, to ensure that ASC shareholders’ interests are protected, by actively participating in the formulation and successful implementation of the Company’s business objectives, policies, strategies and plans.
 • Directs and develops the organization's international accounting principles, practices, procedures, and initiatives.
 • Ensures the preparation and analysis of all international financial reports meet the needs of the organization and comply with all applicable regulations.
 • To co-ordinate the preparation and timely issue of the monthly Management Information report (MIR) within 3 weeks following a working month.
 • To manage the Kazakhstan, Russia & USA country offices and to regularly appraise / control the financial operations of the Nigeria and Gabon Country Office.
 • Maintains an in-depth, and up to date knowledge and understanding of both NL and international accounting principles.
 • Advises management of potential changes in accounting regulations or practices that may impact international operations and reporting.
 • To manage continuous improvements of core business process within the Company ‘Provide financial services’.