WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

Operator E&I Technician

Location: Netherlands

E&I technicians verrichten werkzaamheden op het gebied van elektrische energievoorziening (eigen
energieopwekkinginstallatie, hoogspanningsinstallatie), elektrotechnische gedeelten en instrumentele besturing (centrale en lokale meet- en regelsystemen) aan de diverse productie- en algemene installaties op de platforms/satellieten. Tevens beschikt men over gespecialiseerde elektronische meetapparatuur, kalibratie-apparatuur e.d. De E&I technicians kunnen voor ondersteuning terugvallen op de senior E&I technican, welke op zijn/haar beurt terug kan vallen op engineers aan de wal en externe specialisten van leveranciers.

Jouw werkzaamheden:
 • Waarborgen van een ongestoord productieproces op de satelliet (scheiden, drogen, compressie) conform de geldende specificaties:
 • Controleren van de voortgang en kwaliteit van het productieproces aan de hand van alarmering, meet- en regelpanelen en visuele waarneming
 • Nemen van monsters en uitvoeren van standaardanalyses
 • signaleren/ analyseren van onvolkomenheden en vaststellen van corrigerende maatregelen in overleg met de A-operator en/of senior operator
 • oplossen van onvolkomenheden door het bijregelen van productie-installaties,
 • uitvoeren van reparaties, verwisselen van onderdelen, inzetten van reserveapparatuur e.d. m.b.v. diverse handgereedschappen
 • geven van aanwijzingen aan contractors (gebruikmakend van Engelse vaktermen).
 • Preventief onderhoud en verhelpen storingen op E&I gebied
 • Uitvoeren van preventief onderhoud en oplossen van storingen op E&I gebied:
 • Voorbereiden van herstelwerkzaamheden door het stellen van prioriteiten,
 • vaststellen van werkwijze, benodigde middelen, inschatten van benodigde ondersteuning en deskundigheid op ander vakgebied e.d.
 • uitvoeren van preventief en correctief onderhoud volgens voorschriften/richtlijnen en geplande werkzaamheden
 • lokaliseren van storingen en storingsoorzaken a.d.h.v. indicaties, aanwijzingen en zelf verricht onderzoek
 • herstellen van storingen/uitvoeren van reparaties, opstarten en proefdraaien
 • bedienen, instellen, regelen van apparatuur, hanteren van handgereedschappen bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

 

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Je taak bestaat uit het monteren en demonteren van steigers op een professionele en veilige wijze. Als deskundig steigerbouwer kun je bij diverse projecten worden ingezet. Het is hierbij belangrijk dat je aantoonbare werkervaring binnen de steigerbouw hebt. Je beschikt tevens over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt geen hoogtevrees.

Wij bieden een leuke functie met een prima salaris volgens cao.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


HR Administration Manager

Location: Netherlands

Our HR Administrator is a field person. He/she will
-Be responsible for all Onstream Group HR related activities within the Head Office
-Coordinate and provide HR guidance to all global offices (Monaco, Nigeria, Gabon, Mozambique, Kazakhstan etc).
-Act as Office manager of the Head Office location
 
Mains responsibilities :
Support the BD Director for, setting-up and running of Country Offices.
Manage continuous improvements of the Group’s core HR & Administrative process.
With direct line managers, clearly define the responsibilities, accountabilities & annual targets for staff.
Prepare HR documents, like employment contracts and new hire guides
Answer employees and HR local offices queries about HR-related issues
Make sure that payroll department are provided with relevant employee information (e.g. leaves of absence, sick days and work schedules)
Maintain and organize the personnel records, update internal databases (e.g. record sick or maternity leave) for expats and HQ employees
Participate in HR projects
Conduct employee onboarding and help plan training & career development
Provide support to employees in various HR related topics such as leaves, compensation etc. and resolve issues and problems
Assist in development and implementation of human resource policies
 

SUPERVISEUR MECANIQUE rotation 6 semaines / 6 semaines

Location: Gabon

Ce poste est en Rotation : 6 semaines sur site/ 6 semaines en recuperation 
 
Gérer et animer, dans le cadre de la maintenance préventive ou corrective, plusieurs équipes 
Organiser les interventions des équipes et la maintenance des équipements roulants et non roulants
 • Animer et gérer, à partir de directives, une ou plusieurs équipes
 • Indiquer les tâches à effectuer aux équipes
 • Gérer les plannings de personnel de son atelier
 • Maîtrise des outils informatiques de gestion
 • Gérer le parc matériel et de pièces de rechange
 • Prévoir les compétences disponibles pour faire face aux aléas de fonctionnement
 • Identifier les solutions techniques d’amélioration des équipements et installations
 • Est en charge des réparations et des réglages à partir des données techniques du constructeur
 • Assurer une veille réglementaire
 • Participer aux actions qualité et à la conception des nouvelles installations
 • Veiller à l’hygiène et à la sécurité de l’environnement de travail
Appliquer et former à la qualité et sécurité au travail

QHSE MANAGER

Location: Netherlands

•      Responsible for corporate oversight of QHSE compliance for assigned facilities by serving as a corporate HSE point of contact and QHSE expert;
•      Manage and support the development, implementation and maintenance of the Health and Safety elements of the company’s HSE Management System, and ensure that the goals and requirements of the Company’s HSE Policy and associated Corporate and HQ Standards are achieved in all activities.
•      Ensure that the company’s HSE Management System supports the delivery of Regulatory Compliance.
•      Support development and implementation of company annual HSE plans, goals, and strategies for improving safety performance including KPI’s;
•      Maintenance and development of Emergency Response Plans, Systems and Organisation.
•      Preparation or coordination of exercises and training materials and their delivery.
•      Be able to set up the procedure and train the existing personnel on the project for their implementation
•      Achieve annual targets for incident frequency, severity and related cost reductions;
•      Ensure that the OH&S management system is established, implemented and maintained in accordance with this OHSAS Standard;
•      Ensure  that reports on the performance of the OH&S management system are presented to top management for review and used as a basis for improvement of the OH&S management system.
•      Ensure that the environmental management system conforms to the requirements of this International Standard;
•      Report on the performance of the environmental management system, including environmental performance, to top management.
•      Ensure that the quality management system conforms to the requirements of this International Standard;
•      Ensure that the processes are delivering their intended outputs;
•      Report on the performance of the quality management system and on opportunities for improvement in particular to top management;
•      Ensure the promotion of customer focus throughout the organization;
•      Ensure that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented.


Senior Geophysicist (Expat)

Location: Nigeria

The Service holder will carry out all the duties of the Senior Reservoir Geophysicist for the Preowei development at the current stage, and more specifically;
 • QC of geophysical input data used for interpretation studies
 • Ensure a thorough analysis, interpretation and synthesis of geophysical data of Preowei
 • Interpretation and integration of results obtained from seismic inversion
 • Contribute to geological reservoir model building in collaboration with geologists, reservoir engineers and specialists
 • Make sure that all the uncertainties related to geophysics are well taken into consideration
 • Participate actively in the well target definition, location and design, including well data acquisition programs
 • Propose, if relevant, new processings, inversions, seismic acquisitions
 • Participate in the design of a new 3D seismic acquisition campaign if deemed necessary, and for the processing workflows to ensure that the operational team has the necessary input from the asset
 • Assist the Manager in preparing the studies work program and planning
 • Take responsibility of respecting studies planning and budget
 • Ensure the continuity of information through reporting and archiving. Coordination of the local contributing entities (geosciences, drilling and project)
 • Assist in preparing the technical documentation needed: FDP, meeting presentations, technical reports or memos
 • Promote stakeholders’ alignment for rapid and smooth validation process.